VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Exploateringsmark nära Vårgårda , ca 18 ha

Fastighet med möjlighet för exploatering, någon km väster om Vårgårda centrum. Skifte med byggnader närmast E 20 och järnväg samt skifte med åker/bete lämplig för industrimark. Skifte ca 1,5 km väster om gårdscentrum är lämplig som tomtmark. På denna del finns förhandsbesked om två nya tomter I anslutning finns här ca 2 ha ytterligare skogsmark lämplig för tomter. Total fastighetsareal ca 27 ha. Bostad samt ladugård med inredd mindre lägenhet. Se vidare i fastighetsbeskrivning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
27,2 ha
Skogsmark:
3,0 ha
Skogsimpediment:
9,0 ha
Åkermark:
11,0 ha
Betesmark:
1,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
3,0 ha
Boyta:
200 kvm
Fastighet:
VÅRGÅRDA HOBERG 6:16
Tomtagården
447 91 Vårgårda
Försäljningssätt

Bud, senast 2018-09-26

Visning

Kontakta mäklare för visning

Kontakt

bild_Stefan
bild_Jan Olof
LRF Konsult Borås
Lagercrantz Plats 5
504 31 Borås
VÅRGÅRDA HOBERG 6:16

Exploateringsmark nära Vårgårda , ca 18 ha

Fastighet med möjlighet för exploatering, någon km väster om Vårgårda centrum. Skifte med byggnader närmast E 20 och järnväg samt skifte med åker/bete lämplig för industrimark. Skifte ca 1,5 km väster om gårdscentrum är lämplig som tomtmark. På denna del finns förhandsbesked om två nya tomter I anslutning finns här ca 2 ha ytterligare skogsmark lämplig för tomter. Total fastighetsareal ca 27 ha. Bostad samt ladugård med inredd mindre lägenhet. Se vidare i fastighetsbeskrivning.

Byggnader

Kontakt

bild_Stefan
bild_Jan Olof
LRF Konsult Borås
Lagercrantz Plats 5
504 31 Borås

Liknande fastigheter