Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
SKOG, 44 ha

Högt virkesförråd 7 816 m3sk, stor del avverkningsbar skog. Boningshus i två plan med renoveringsbehov, många äldre detaljer finns kvar Vid Gård centrumet ligger inägomarken väl samlad på ca 3,5 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
7 861 m³sk
Fastighet:
LJUSNARSBERG RUNDBERGET 4:6
Rundberget 112
71491 Kopparberg
Försäljningssätt

Fast pris

Budgivning pågår

Högsta bud

2 950 000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
LJUSNARSBERG RUNDBERGET 4:6

SKOG, 44 ha

Högt virkesförråd 7 816 m3sk, stor del avverkningsbar skog. Boningshus i två plan med renoveringsbehov, många äldre detaljer finns kvar Vid Gård centrumet ligger inägomarken väl samlad på ca 3,5 ha.

Skogsuppgifter

Fastighetens produktiva areal uppgår till 36,3 hektar och har ett uppskattat virkesförråd på 7 861 m3sk. Trädslagsfördelningen är 37 % tall 51 % gran och 12 % löv. Medelboniteten är 5,6 m3sk per ha och den årliga tillväxten 152 m3sk. Fastigheten har en ojämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på skog i åldersklasserna 115 och 120 år. Åtkomst från skogsbilväg är att betrakta som god. Avverkningar Planperiodens avverkningsförslag uppgår till 5 553 m3sk varav gallring 92 m3sk och föryngringsavverkning 5 461 m3sk. Naturvärden Av den produktiva arealen är 2,8 % avsatt som NO, 3,0 % avsatt som NS och 0 % som K - naturvård.

Skogsvård

Stormen Alfrida har blåst ner ett antal träd, säljarna kommer inte att upparbeta dem.

Beskrivning

I Bergslagens skogar ligger denna fastighet. Strax norr om Kopparberg . Fastigheten har en trevlig arrondering med all åkermark samlad runt gården. fyra skifte med växande skog 36 ha , med ett virkesförråd på 7 861 m3sk, vilket bäddar för ett spännande och aktivt skogsbrukande under den närmsta tiden och i framtiden. Byggnationerna är i behov av stor renovering , Mangårdsbyggnad, Lill-Stuga, tvättstuga, lada, ladugård mm Fastigheten ligger inte långt från R50, om man kommer från Kopparberg och kör norrut mot Silverhöjden, så ska man ta av till höger och köra mot Mossgruvan, så finner man fastigheten efter ca 1 km.

Inägomark

Inägomarken ligger runt gården, ca 3,9 ha, finns inga stödrätter.

Jakt

Rundberget 4:6 ingår med de två mindre mest östliga skiftena i Ladbackens älgskötselområde, övriga skiften är oregistrerade för älgjakt.

Fiske

Fiskevårdsområde 1989-12-07 1864-92/13 Ljusnarsbergs Fiskevårdsområde Delområde för andra anm.: Förvaltas av ljusnarsbergs fiskevårdsområdesförening.berörkretsen är ofullständig.utredning ang samfällt resp enskilt fiske är ej fullständig.handlingar rörande berörkrets förvaras hos länsstyrelsen.fiskevårdsområdet är ej kartredovisat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

Mangårdsbyggnaden

Byggt på 1800-talet, ombyggt på 1945, timrad, torpargrund. Plåttak. 1 1/2-plan . NV- ingångshall, kök med vedspis , dusch/toalett/wc iordningsställdes 1995 , vardagsrum. Pannrum, bergvärme installerad 2014. 2-glas fönster. Eldstäderna är inte i bruk. ÖV- öppen vind samt ett sovrum. Avlopp, trekammar brunn -95 . Det finns mycket gammaldagscharm kvar i huset , det är ett renoveringsobjekt . Är man intresserad av att köpa en mindre gård ca 3 ha, kontakta mäklaren för mer information

Byggnationer

Alla byggnationerna har plåttak, Lada/magasin är delvis timrad. Ladugården/stall har nyare el i djurdelen.

Städning

Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Ekonomibyggnader kommer inte att städas .Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår till köparen.

FRISKRIVNING

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR VILLKOR

Försäljningen av fastigheterna sker via anbud, vilket ska vara LRF KONSULT tillhanda 15 nov 2018 Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/budgivning Använd gärna bifogad budblankett.

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter