VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsskifte med bra bonitet, mark och hus med utvecklingspotential

I byn Hennan ca 35 km från Ljusdal, ligger denna fastighet med utvecklingspotential. Vill du förverkliga drömmen om en egen fastighet, där du har närheten till både din jord och skog, då kan drömmen gå i uppfyllelse. Bostadsbyggnaden har flera vackra detaljer som spegeldörrar och kakelugnar, så här finns potential för den händige. Utmed fastigheten slingrar sig Väljeån, som har förbindelse med både Storsjön och Hennansjön. Den sistnämnda ruvar på Hälsinglands största öringar i storleksordningen, 10-12 kilo, enligt Ljusdals FVO:s hemsida. Här kan den friluftsintresserade se fram mot ett bra permanent eller fritidsboende samt bli skogsägare.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,8 ha
Skogsmark:
11,0 ha
Åkermark:
1,4 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Virkesförråd:
759 m³sk
Boyta:
90 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
Ljusdal Bäckebo 1:25 samt 1:26
Hennan Wallinsvägen 3
82775 Ramsjö
Utgångspris

500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Elisabeth
bild_Erik
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Ljusdal Bäckebo 1:25 samt 1:26

Skogsskifte med bra bonitet, mark och hus med utvecklingspotential

I byn Hennan ca 35 km från Ljusdal, ligger denna fastighet med utvecklingspotential. Vill du förverkliga drömmen om en egen fastighet, där du har närheten till både din jord och skog, då kan drömmen gå i uppfyllelse. Bostadsbyggnaden har flera vackra detaljer som spegeldörrar och kakelugnar, så här finns potential för den händige. Utmed fastigheten slingrar sig Väljeån, som har förbindelse med både Storsjön och Hennansjön. Den sistnämnda ruvar på Hälsinglands största öringar i storleksordningen, 10-12 kilo, enligt Ljusdals FVO:s hemsida. Här kan den friluftsintresserade se fram mot ett bra permanent eller fritidsboende samt bli skogsägare.

Byggnader

Bostaden

Bostadshuset i två plan stående på torpargrund. Yttertaket är beklätt med plåt, ytterväggarna har stående träpanel och kopplade tvåglasfönster. . Entré plan inrymmer kök, två sovrum, vardagsrum, separata wc och duschutrymmen . Köket är av 1950-tals-standard och har golv av plastmatta och väggar beklädda med tapet. Vardagsrummet har kakelugn, laminatgolv, tapet på väggarna och skivor i taket. Övre plan inrymmer ett kök från 30-talet samt två sovrum. Bostaden värms upp från vattenburet system via kökspanna. Enskilt vatten samt avlopp. Huset har renoveringsbehov invändigt och utvändigt.

Ekonomibyggnader

Intill bostadshuset finns jordkällare samt en äldre ekonomibyggnad med loge. Det finns dessutom en mindre byggnad med stall, ca 50 meter från gården i sämre skick.

Härbre

Rödmålat härbre i timmerstomme.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018-07-19 av Erik Nyholmer, Lrf Konsult Bollnäs. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 12,8 hektar varav 11,0 ha skogsmark med ett virkesförråd om 759 m³sk varav 292m³sk är G2, S1 och S2 skog. Resterande areal utgörs av inäga/åker 1,4 hektar samt tomt/ övrig mark 0,4 hektar.

Skogsvård

Det finns behov av markberedning och plantering samt behov av röjning på fastigheten. Se bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

På fastigheten finns 1,4 ha åkermark och inäga samt 0,4 ha tomt och övrig mark.

Samfällighet Ljusdal Bäckebo S:6

Ljusdal Bäckebo 1:25 äger 50% av samfälligheten.

Jakt

Enskild jakt.

Naturvärden

Inga kända naturvärdesobjekt finns på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända forn och kulturlämningar finns på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 265400 kr

Kontakt

bild_Elisabeth
bild_Erik
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter