VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård med skog i Smedjebacken.

Mycket vackert belägen gård omgiven av stor trädgård i en sluttning med utsikt över beteshagar samt en slingrande å, kantad av lummig grönska. Gårdsskiftet omfattar 11,5 ha skog och betesmark varav skogen utgör 9,5 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk där större delen är avverkningsbar. Boniteten uppgår till 7,7 m³sk/ha/år. Stort bostadshus och välhållen ekonomibyggnad. Välkomna till Spräkla! KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR 3D VISNING FÖR VIRTUELL VISNING I HUSET!!!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,5 ha
Skogsmark:
9,5 ha
Inägomark:
1,6 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
2 326 m³sk
Fastighet:
SMEDJEBACKEN VÄSTER-SPRÄKLA 3:3
Spräklavägen 27
77791 Smedjebacken
Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-31, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
SMEDJEBACKEN VÄSTER-SPRÄKLA 3:3

Gård med skog i Smedjebacken.

Mycket vackert belägen gård omgiven av stor trädgård i en sluttning med utsikt över beteshagar samt en slingrande å, kantad av lummig grönska. Gårdsskiftet omfattar 11,5 ha skog och betesmark varav skogen utgör 9,5 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk där större delen är avverkningsbar. Boniteten uppgår till 7,7 m³sk/ha/år. Stort bostadshus och välhållen ekonomibyggnad. Välkomna till Spräkla! KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR 3D VISNING FÖR VIRTUELL VISNING I HUSET!!!

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 9,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 324 m³sk varav ca 1 524 m³ sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 7,7 m³sk/ha/år. Trädslagsfördelning Gran 69 % Löv 22 % och Tall 10 %. Åldersklassfördelningen något ojämn, med hög andel i de högre åldersklasserna. Se vidare i skogsbilagorna längre ner på sidan. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Genom skogen leder en privat väg, framkomlig för häst och 4-hjuling.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Gården

Mycket vackert belägen gård med utsikt över omgivande åkrar och ängar. Enskilt läge med marken samlad i ett skifte kring gården. Stort och ljust bostadshus. Trevlig och välskött trädgård med mängder av bärbuskar, fruktträd, trädgårdsland och ett flertal ståtliga vårdträd. Bostadshus; ett och ett halvt plan med källare under del uppfört i början av 1900 talet. 6 rum och kök samt badrum & wc. Bo/biyta enligt fastighetsutdrag; 150 m²/150 m² Stomme; timmer/trä Källare; under del av bostadshuset samt jordkällare Fönster; kopplade tvåglas fönster enlufts. Nya treglasfönster, vridfönster, 1991, på övervåningen. Vatten; grävd brunn. Hydrofor och vattenpump i källaren. Tjänligt vatten enligt provtagning i juni 2018. Se protokoll längre ned på sidan. Avlopp; tvåkammarbrunn. Tak; betongpannor rött, nylagt 2015, plåttak över veranda. Fasad; stående ljusblå träpanel, ny panel och tilläggsisoleat 1991 Uppvärmning; kombinerad pellets/elpanna från 1978. Värmebaronen byttes 2017. Öppen spis i vardagsrummet. El; äldre Skorsten; murad skorsten. Besiktad i juni 2018. Läckage i rökkanalen och defekt rökgaskanal. Se protokoll längre ned på sidan. Beräknad kostnad för åtgärd ca 11 000 kr. Fiber; finns indraget. Entréplan Mindre entré med trapp till övervåning, trapp till källaren och dörr till hall. Rakt fram ett badrum med helkaklad dusch, wc och badrumsmöbel, våtrumsmatta på golv och våtrumstapet på vägg (renoverat 1991). Till höger ligger köket med fönster i två väderstreck (ny kyl och frys 2017). Innanför köket finns ett vardagsrum med utgång till den stora balkongen och utsikten över den vackra trädgården. I vardagsrummet en fin öppen spis och lackat furugolv. Mitt emot köket på andra sidan hallen ligger två sovrum. Övervåning Hall samt tre rum och en liten toalett. Eftersom det stora bostadshuset tidigare inrymt ett generationsboende är ett av övervåningens rum ett inrett kök. Vattenkranen är bortkopplad. För övrigt fyra stora kattvindar samt en balkong med oslagbar utsikt. Källare Pannrum, garage/verkstad, förråd, gott om utrymme. Mycket vacker, välhållen stensatt jordkällare med egen entré från gaveln på huset. Ekonomibyggnader En stor välbehållen ekonomibyggnad. Inrymmer bl.a. fina logar i flera etage, traktorgarage med smörjbrygga och murad ladugårdsdel i fint skick (ombyggd 1983). Plåttak. Vedförråd. El finns indraget. Byggnadsarea ca 200 m². En liten trädgårdsbod på andra sidan vägen. Fint valsat plåttak.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Inägomark

1,6 ha inägomark enligt skogsbruksplanen. 3 ha taxerad areal betesmark, med beskaffenhet: 30% lägre avkastning och kvalitet, ev. skogsmark i framtiden. Troligtvis har planläggaren klassat 1,4 ha som skogsmark istället. Grannen brukar marken för sina betesdjur.

Naturvärden

Inga höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor) En avdelning om 0,3 ha är klassad med naturvårdsmål orört (NO) i Skogsbruksplanen. Olikåldrig sumpskog med hög andel löv, främst al och björk. Rikligt med död ved.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av en registrerad övrig kulturhistorisk lämning. RAÄ-nr Norrbärke 506:1 Lämningstyp: Gruvområde Kategori: Metallframställning och bergsbruk (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se) Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av skogsvårdslagens § 30. Kontakta gärna Skogsstyrelsen innan åtgärder i området. Planera hänsynen för att inte förändra, ta bort, skada eller täcka över en lämning.

Jakt

Egen jakt, då fastigheten är oregistrerad. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden. Läs mer på länsstyrelsens hemsida, se länk längre ner på sidan. Fastigheten ligger inom Norns Älgförvaltningsområde. Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Fiske

Fastigheten ligger inte inom något fiskevårdsområde. Fiskerätt i sjön Staren och kräftfiske i bäcken vid fastighetsgränsen, enligt säljarna.

Städning

Bostadsbyggnad, ekonomibyggnader och mark överlåtes utan städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Eftersom fastigheten säljs av ett dödsbo kommer köpekontraktet att innehålla en friskrivningsklausul för dolda fel.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200000 kr

Områdesbeskrivning

Gubbo ligger i Smedjebackens kommun, öster om sjön Staren. Naturnära och med gruvhistoriken närvarande. Som närliggande exempel kan nämnas Schisshyttans vandringsled, 4 km lång vandringsled i skogen längs gammal järnindustri från 1700-talet, och Flogbergets gruvor, Järngruva med dagbrott och stollgång, gruvdrift redan på 1600-talet. Läs mer på www.ekomuseum.se I Gubbo finns en förskola och Folkets Hus, där anordnas flera populära musikarrangemang och marknader under året. Smedjebackens kommunen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter, förutom gruvmiljöer finns t.ex. konstutställningar, hembygdsgårdar, arenor för hockey och fotboll, möjligheter till utförs- och längskidåkning, fina fiskevatten, golfbana. I naturen finns möjligheter till cykling, paddla kanot eller vandra och mycket annat. Källa: www.smedjebacken.se

Vägbeskrivning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.Klicka upp länken till Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter