VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård i Gubbhögen!

Skogsgård belägen i byn Gubbhögen ca 45 km norr om Strömsund. Fastigheten utgörs av gårdscentra och ett sammanhängande skogsskifte som sträcker sig i sydvästlig riktning från byn Gubbhögen i norr, Areal om ca 164 ha varav skogsmark om 135 ha. Virkesförråd om 18 800 m³sk varav 14 400 m³sk är S1- och S2- skog. Ungskog med god tillväxt samt stor andel äldre skog som ligger nära väg. Goda möjligheter till fiske och jakt i viltvårdsområde på älg, björn och småvilt. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
164,8 ha
Skogsmark:
135,6 ha
Myr/kärr/mosse:
21,7 ha
Inägomark:
7,2 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
18 817 m³sk
Boyta:
83 kvm
Fastighet:
Strömsund Gubbhögen 1:16
Gubbhögen 140
83396 Strömsund
Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Gubbhögen 1:16

Skogsgård i Gubbhögen!

Skogsgård belägen i byn Gubbhögen ca 45 km norr om Strömsund. Fastigheten utgörs av gårdscentra och ett sammanhängande skogsskifte som sträcker sig i sydvästlig riktning från byn Gubbhögen i norr, Areal om ca 164 ha varav skogsmark om 135 ha. Virkesförråd om 18 800 m³sk varav 14 400 m³sk är S1- och S2- skog. Ungskog med god tillväxt samt stor andel äldre skog som ligger nära väg. Goda möjligheter till fiske och jakt i viltvårdsområde på älg, björn och småvilt. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört i två plan på torpargrund med stomme av resvirke. Fasad av stående brädfodring, tvåglasfönster samt plåttak. Vatten från byns vattenförening och enskilt avlopp. Uppvärmningen sker med direktverkande el samt möjlighet att elda med vedspis. Byggnadsarea ca 83 kvm (uppgift enligt fastighetstaxeringen). Planlösning: Tar man till vänster i hallen kommer man in till ett rymligt kök, utrustat med vedspis, elektrisk kokplatta och kylskåp. Går man vidare från köket kommer man till ett sovrum. Tar man rakt fram i hallen kommer man till vardagsrummet. Till höger har man trappa till övervåning och ingång till badrummet utrustat med WC,tvättställ, badkar och elektrisk VV-beredare. På övre planet nås man av en hall samt två sovrum varav ett utrustat med vedspis. Därtill finns alkover för förvaring. Energideklaration är utförd 18-08-20. Energiklass: G. Driftskostnader: Uppvärmning och hushållsel ca 35 000 kr Vatten: 2 500 kr Sotning: 1 000 kr Renhållning: 2 000 kr Försäkring: 4 800 kr Summa: ca 45 300 kr Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Vedbod Förråd

Vedbod med förråd uppförd på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 7*12 m.

Bryggstuga

Bryggstuga uppförd i timmer på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 5*8 meter

Härbre

Härbre uppfört i timmer på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 4*4 m.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 135, 6 ha med ett virkesförråd om 18 817 m³sk varav 14 414 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 3,1 ha Det finns även behov av röjning på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Gubbhögen 1:16 ingår i Gubbhögens vvo med en areal om 2 139 ha. Det är 12 st i jaktlaget. Tilldelningen 2017 var 3 stora och 2 små. Det finns en upplåtelse vad gäller jakten på fastigheten som nu är uppsagd. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2019.

Fiske

Fiskerätt inom Flåsjöns Fvo (uppgifte enligt säljaren).

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerade på fastigheten se skogsbruksplanen avd 22. Det finns även ett naturvärdesobjekt registrerat på fastigheten (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Strömsunds kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). LRF Konsult tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Visning

För visning av byggnaderna kontakta Bengt Wiklander. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 25000 kr

Områdesbeskrivning

Byn Gubbhögen idag: Gubbhögen tillhör Strömsunds kommun, ca 50 km nordväst från Strömsund. Gubbhögen utsågs 2011 till årets by. Byn ligger idyllisk vid Flåsjön, en lång sträckt och fiskrik sjö i dricksvattenkvalité. Landskapet kring Gubbhögen är dominerad av skog och små sjöar. Fiskare, svamp- och bärplockare som naturvänner kommer att gilla att vara här. Gubbhögen förr i tiden: Påbörjandet ska ha skett omkring 1746 under namnet Sörby eller Söderbyn, senare Högen/Söderhögen. Först 1771 benämnes nybygget för Gubbhögen. Härstamningen av namnet är inte fullt klarlagt. Sägnen berättar, att det fanns en sten, som från sjösidan liknade en gubbe - men någon sten i den formation finns ej nu. Genom en ständig postförväxling med två andra orter ändrades kring 1948 byns namn från Gubbhögen till Högbynäs. 1985 ändrades namnet tillbaka till Gubbhögen.

Vägbeskrivning

Från Strömsund: Kör väg 342 ca 45 km se sedan bifogat kartmaterial.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter