VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik skogsfastighet

Skogsgård belägen i byn Karbäcken, ca 35 km nordväst om Hoting, ca 85 km norr om Strömsund. Bostadshus med indragen jordvärme och fiber. Lämpliga tillhörande ekonomibyggnader. Areal om 162 ha varav 128 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 21 700 m³sk varav 15 100 m³sk är S1 och S2 skog. En virkesrik fastighet med stora områden äldre skog nära väg. Skog i gallringsålder med för området god tillväxt. Jakt i vvo med en areal om 6 300 ha. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
162,5 ha
Skogsmark:
128,1 ha
Myr/kärr/mosse:
27,2 ha
Inägomark:
6,1 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
21 791 m³sk
Boyta:
124 kvm
Fastighet:
Strömsund Karbäcken 1:61, del av
Karbäcken 740
83359 Hoting
Utgångspris

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Karbäcken 1:61, del av

Virkesrik skogsfastighet

Skogsgård belägen i byn Karbäcken, ca 35 km nordväst om Hoting, ca 85 km norr om Strömsund. Bostadshus med indragen jordvärme och fiber. Lämpliga tillhörande ekonomibyggnader. Areal om 162 ha varav 128 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 21 700 m³sk varav 15 100 m³sk är S1 och S2 skog. En virkesrik fastighet med stora områden äldre skog nära väg. Skog i gallringsålder med för området god tillväxt. Jakt i vvo med en areal om 6 300 ha. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är ursprungligen ett torp på 1 1/2 plan, uppfört på murad källare. Boarea 124 m² och biarea 51 m² (uppgifter enligt fastighetstaxeringen). Stomme av trä, stående brädfodring och plåttak. Tvåglasfönster. Vattenburet uppvärmningssystem med jordvärmepump (installerad 1994) och vedpanna. Torpet har byggts till med farstukvist, hall, vardagsrum och sovrum på bottenplan. Vattenförening och enskilt avlopp. Entréplan består av yttre hall och inre hall, kök med elspis, kyl och frys, arbetsrum, vardagsrum, och sovrum med utgång till altan. Nedgång till källaren från hallen. Övervåningen består av hall, två sovrum och badrum. Källarplan inrymmer tvättstuga,pannrum, förråd, bakstuga med vedeldad bakugn. Energideklaration är utförd 18-08-21. Energiklass: A. Driftskostnader: Uppvärmning och hushållsel ca 21 000 kr Sotning: 1 000 kr Renhållning: 2 000 kr Försäkring: 8 200 kr Summa: ca 32 200 kr Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl. Fiber indraget, kostnad ca 370 kr/månad.

Ladugård

Ladugården är uppförd på stenfot med stomme av trä, fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 18 * 6 m.

Traktorgarage

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 6*6 m.

Friggebod

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 3 *3,5 m.

Garage 1 vid bostadshus

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 5,5 *4 m.

Garage 2 vid bostadshus

Byggnad som är uppförd på stenfot med reglat virke och fasad av stående brädfodring och plåttak. Byggnadsmått ca 2,5*5 m.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 128,1 ha med ett virkesförråd om 21 791 m³sk varav 15 103 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,8 ha Det finns även behov av röjning på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten Strömsund Karbäcken 1:61 ingår i Brattbäcken-Karbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha. Älgjakt jagas inom 2 800 ha, medan småvilt jagas inom hela vvo:t. Det är ca 20-25 personer i jaktlaget. Tilldelningen under 2017 var 4 vuxna och 4 kalvar. Det finns en upplåtelse vad gäller jakten på fastigheten som nu är uppsagd. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2019.

Fiske

Fiskerätt inom Tåsjö Fvo (uppgift enligt säljaren).

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerade på fastigheten, den sk GammKarbäcken, en skogsbäck/ravin på det sydvästra skiftet, se skogsbruksplanen avd 51 (Källa: SeSverige). Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning/stenugn registrerad på fastigheten (Källa:SeSverige). Flera kulturhistoriska objekt finns på fastigheten (brofäste, ristning och fäbod). Objekten är utmärkta på skogskartan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Strömsunds län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

För visning av byggnaderna kontakta assistent Bengt Wiklander. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller fastigheten Strömsund Karbäcken 1:61 med undantag av markområde. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. Säljaren avser att stycka av och behålla 2 stycken tomter samt upprätta servitut för väg till dem. En tomt på vardera skifte belägen mellan vägen och Tåsjön (denna mark är bortritad ifrån kartorna i detta försäljningsunderlag). Säljaren står kostnaden för avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 52800 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter