VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mjölkgård 10 km norr Sollefteå

Mjölkgård 10 km norr om Sollefteå med plats för 92 kor. Total areal 27 ha. Brukad areal åkermark inklusive arrenden är 172 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
27,0 ha
Skogsmark:
7,7 ha
Åkermark:
15,3 ha
Övrigmark:
4,0 ha
Virkesförråd:
539 m³sk
Boyta:
101 kvm
Fastighet:
SOLLEFTEÅ SKARPED 3:25 och 3:58

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-31, kl 17:00

Budgivning pågår

Högsta bud

1 500 000 kr

Visning

Kontakta LRF Konsult i Sollefteå för visning.

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå
SOLLEFTEÅ SKARPED 3:25 och 3:58

Mjölkgård 10 km norr Sollefteå

Mjölkgård 10 km norr om Sollefteå med plats för 92 kor. Total areal 27 ha. Brukad areal åkermark inklusive arrenden är 172 ha.

Byggnader

Bostadshus

Gullringshus i ett plan uppfört cirka 1980. Boarea enligt taxeringen 136 kvm. Treglasfönster, tegeltak. Uppvärmning med vattenburen värme via elpanna, samt öppen spis. Huset har renoveringsbehov. Vatten via vattenförening. Anmärkning på avloppet finns från kommunen. Planlösning: Hall, kök, vardagsrum med utgång till altan, groventré med liten tvättstuga och toalett, badrum och tre sovrum.

Gårdshus

Gårdshus i två plan uppfört i timmer. Boarea 101 kvm enligt taxeringen. Stora renoveringsbehov, gammal el på övervåning, eldningsförbud i kakelugnen.

Äldre hus

Äldre bostadshus som används som förråd.

Härbre

Timmerhärbre, används som förråd.

Ladugård

Lösdriftsladugård för mjölkkor med byggnadsarea om 1 500 kvm enligt taxeringen, byggnaden uppförd i trä och betong med plåttak. Ursprungliga ladugården uppförd på 80-talet, tillbyggd i omgångar senast 2000, 2009 och senaste utbyggnaden 2010 med mjölkrum, kontor och verkstad. Fastigheten är förprövat för 92 mjölkkor. Det finns plats för 63 kor i den nyare delen med båspallbredd 2,30*1,30. 29 kor och 5 sjukboxar på ritningen i den andra delen av ladugården samt möjlighet att ha djur på ströbädd på 85 kvm. En bra fungerande mjölkgrop av Alfa Laval Tandem 2*4. 4 st. kraftfoderstationer finns i ladugården. Vatten via vattenförening.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1991 i plåt. Maskinhallen står på grannens mark men det finns ett arrendekontrakt för maskinhallen på 49 år som gäller från 1991-01-01 till 2040-01-01.

Ensilagesilo

Ensilagesilo på 1 100 m³.

Gödselbrunn

En öppen gödselbrunn med en lagringsvolym på 1 700 m³.

Skogsuppgifter

Arealen skogsmark är cirka 7,7 ha, virkesförråd cirka 500 m³ sk med stor andel löv. Skogen är uppskattad via flygbilder.

Inledning

Sollefteå Skarped 3:25 och 3:58 är en mjölkgård i drift 9 km norr om Sollefteå. Areal 27 ha. Total brukad åkermark inklusive arrenden är cirka 172 ha.

Arrende/nyttjanderätter

För närvarande drivs gården av en arrendator. Arrendet löper på 5 år från 2015-05-01. Arrendet är uppsagt från arrendatorns sida men gården drivs vidare av arrendatorn till 1 oktober 2019. Om ny ägare av fastigheten vill bruka gården tidigare än 1 oktober 2019 kan arrendatorn avsluta driften tidigare. Arrendet upphör när en ny ägare gjort en överenskommelse med arrendatorn eller 2020-04-30.

Arrende åkermark

Arrendatorerna arrenderar cirka 158 ha åkermark, där det finns både skriftliga och muntliga arrenden. För en förteckning på arrendena kontakta LRF Konsult. Möjlighet till övertagande av arrenden finns, men ny ägare av fastigheten måste göra nya överenskommelser med markägarna.

Inägomark

Fastigheten har 15 ha inägomark enligt skogsbruksplan. Enligt SAM-ansökan är den egna åkerarealen 14 ha.

Förvärvstillstånd

Krävs inte för privatperson.

Kotunnel

Det finns en tunnel för korna under Riksväg 90 på fastigheten.

Jakt

Egen jakt på fastigheten.

Fiske

Fastigheten ingår i Eds fiskevårdsområde. Större öring kan man fiska i Ångermanälven där man utplanterat öring under ett antal år. Det finns öring i Rammtjärn och Tvärtjärn där årlig utplantering skett. Vindskydd finns uppsatta runt ett antal tjärnar. Bra abborrvatten: Ångermanälven, Norr-Krukesjön. Bra gäddvatten: Ångermanälven, Norr-Krukesjön, Åter-Krukesjön och Västra Gjordbäcksjön.

Stödrätter

Det finns stödrätter på den egna jordbruksmarken som övergår till köparen. Ägaren av fastigheten har 129 stödrätter inklusive stödrätter på egen mark som kan föras över till köparen när arrendatorn avslutar driften av gården utan ersättning.

EU-bidrag

Gårdsstöd är sökt på 172 ha SAM 2018 för egen och arrenderad mark.

Lån

Befintliga lån övertas ej, utan köparen skall ordna med nybelåning. Pantbrev på totalt 4 436 000 övertar köparen av fastigheterna

Ekonomiska rapporter.

Resultaträkning för arrendatorn på 2017 samt ägarens resultaträkning innan arrendatorn tog över driften finns att beställa hos LRF Konsult.

Försäljning djur, maskiner och grovfoder

Möjlighet finns att köpa djur, maskiner och grovfoder, kontakta arrendatorn, Daniel Enderborg, telefon 076-260 13 86. Grovfoder finns för nuvarande besättning till sommaren 2019.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4436000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå

Liknande fastigheter