Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Mindre skogsskifte i norra Blekinge

Liten skogsfastighet om 4,5 ha varav 3,3 ha produktiv skogsmark. Bedömt virkesförråd 700 m³sk. Byggnader med renoveringsbehov.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,5 ha
Skogsmark:
3,3 ha
Impediment:
0,7 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
700 m³sk
Fastighet:
RONNEBY GÄDDEGÖL 5:8
Gäddegölsvägen 48
37017 Eringsboda
Utgångspris

470 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Vibeke
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
RONNEBY GÄDDEGÖL 5:8

Mindre skogsskifte i norra Blekinge

Liten skogsfastighet om 4,5 ha varav 3,3 ha produktiv skogsmark. Bedömt virkesförråd 700 m³sk. Byggnader med renoveringsbehov.

Byggnader

Bostad

På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad som saknar taxeringsvärde. El finns framdraget till fastigheten men är inte inkopplat i bostaden. Vatten och avlopp saknas.

Ekonomibyggnad

På fastigheten finns en till största delen raserad ekonomibyggnad i mycket dåligt skick.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan saknas. Bedömt virkesförråd 700 m3sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, ev pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom område som enligt Jordförvärvslagen betecknas som glesbygd och förvärvstillstånd kan därför komma att krävas av köparen.

Jakt

Jakträtten är upplåten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5100 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen nordost om Eringsboda i norra delen av Ronneby kommun. Från Eringsboda ta vägen österut mot Pellamåla. Efter drygt två kilometer , när du kört över Nättrabyån och passerat skylten "Gäddegöl", tar du höger in på en skogsväg. Följ vägen en knapp kilometer så är du inne på fastigheten. Markering med snitsel och "Till salu"-skylt talar om att du kommit rätt.

Kontakt

bild_Vibeke
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter