VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Fastighet på tillväxt utanför Rättvik

Totalt ca 20 ha produktiv skogsmark i flera skiften norr om Rättvik, ca 11 ha utgörs av ungskog. Totalt virkesförråd om ca 1 700 m³sk varav ca 500 m³sk är avverkningsmogen. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk/ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
1 685 m³sk
Fastighet:
Rättvik Östbjörka 10:8

Utgångspris

655 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-14, kl 14:00

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Lars
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Östbjörka 10:8

Fastighet på tillväxt utanför Rättvik

Totalt ca 20 ha produktiv skogsmark i flera skiften norr om Rättvik, ca 11 ha utgörs av ungskog. Totalt virkesförråd om ca 1 700 m³sk varav ca 500 m³sk är avverkningsmogen. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk/ha.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av DSK Skog AB i september 2018. Enligt planen är den produktiva skogsarealen ca 20. Totalt virkesförråd är ca 1 700 m³sk, varav ca 500 m³sk är avverkningsbar. Ungefär 11 ha utgörs av ungskog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Jakt

Del av fastigheten ligger inom Boda-Bingsjö VVO, Boda-Bingsjö ÄSO samt Västbyggefjärdingens ÄSO. I området runt Östbjörka är även ett VVO under bildande.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer på www.rbfvo.se.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Vägar

Fastigheten har del i Östbjörka GA:2 och GA:4 som förvaltas av Östbjörka samfällighetsförening, Gulleråsen GA:1 som förvaltas av Gulleråsens samfällighetsförening samt Backa GA:3 som förvaltas av Dalhallavägens samfällighetsförening.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Lars
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter