VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Stor skogsfastighet i Alvik

Tillfälle att förvärva skogsfastighet som ligger väl samlad i Alvik, Luleå kommun. Tillgång till vägar finns. Virkesförrådet uppgår till ca 13 580 m³sk i alla åldrar, av detta har ca 2 600 m³sk uppskattats nått en lägsta ålder av 90 år. Jakträtt medföljer.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
209,4 ha
Skogsmark:
162,7 ha
Skogsimpediment:
44,1 ha
Övrigmark:
2,6 ha
Virkesförråd:
12 812 m³sk
Fastighet:
Luleå Alvik 2:52
Långnäsvägen 36
97593 Luleå
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-16, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Luleå Alvik 2:52

Stor skogsfastighet i Alvik

Tillfälle att förvärva skogsfastighet som ligger väl samlad i Alvik, Luleå kommun. Tillgång till vägar finns. Virkesförrådet uppgår till ca 13 580 m³sk i alla åldrar, av detta har ca 2 600 m³sk uppskattats nått en lägsta ålder av 90 år. Jakträtt medföljer.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats i maj 2017 inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 162,7 ha med ett virkesförråd om totalt 13 580 m³sk varav ca 5 197 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Jakt

Jakträtten är ej utarrenderad.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop som berör avdelning 5 och 6.

Fastighetsbildning

Fastigheten som utbjuds är del av Luleå Alvik 2:52, till fastigheten hör ett bostadshus med tomt som är under avstyckning. Det som presenteras i detta prospekt är det som är till försäljning.

Skogsbruksplan

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, skogens ålder, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2148000 kr

Kontakt

bild_Tomas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter