Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastigheter

Fastigheterna ligger i Innansjön, Burträsk, och består av ca 52 hektar mark varav ca 35 ha är produktiv skogsmark och ca 14 hektar inägomark. Skogsmarken har en väldigt bra bonitet, 4,5, och skogen är i tillväxtålder. Högt beläget och rymligt bostadshus i enskilt läge med gott om ekonomibyggnader för verksamhet. Marken går hela vägen ned mot Risån där man äger ett båthus. Jakt i jaktlag med ca 500 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,4 ha
Skogsmark:
35,4 ha
Myr/kärr/mosse:
1,2 ha
Åkermark:
13,8 ha
Betesmark:
1,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,8 ha
Boyta:
170 kvm
Fastighet:
SKELLEFTEÅ INNANSJÖN 7:20 & INNANSJÖN 5:12
Innansjön 134
93794 Burträsk
Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-10-15, kl 12:00

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ INNANSJÖN 7:20 & INNANSJÖN 5:12

Tillväxtfastigheter

Fastigheterna ligger i Innansjön, Burträsk, och består av ca 52 hektar mark varav ca 35 ha är produktiv skogsmark och ca 14 hektar inägomark. Skogsmarken har en väldigt bra bonitet, 4,5, och skogen är i tillväxtålder. Högt beläget och rymligt bostadshus i enskilt läge med gott om ekonomibyggnader för verksamhet. Marken går hela vägen ned mot Risån där man äger ett båthus. Jakt i jaktlag med ca 500 hektar.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset har nybyggnadsår 1913 och en boyta på 170 kvm och biyta på 111 kvm, enligt taxeringsuppgifterna. Huset står på en källargrund, har trästomme, 2-glasfönster och plåttak. Huset värms upp vattenburet med vedpanna, pelletsbrännare och ackumulatortankar på 1000 liter med el-patroner. Separat varmvattenberedare ny från -18. Enskilt vatten och avlopp där ny pump, hydrofor och vissa ledningar är bytta -18. Avloppet är en trekammarbrunn. Första våningen innehåller kök, vardagsrum, badrum (golvvärme) med dusch och två sovrum. På den andra våningen, som varit en egen lägenhet, finns äldre kök (obrukbart), sovrum, toalett, alkov och kallförråd. Tvättstuga, pannrum, vedförråd och garage finns i källaren. Bredband finns indraget. Brygga och båthus nere vid Risån.

Ekonomibyggnader

På gårdsplan finns det flera ekonomibyggnader bland annat en äldre ladugård med foderlada, en bagarstuga med förrådslänga samt ett såghus för timmersågning. Intill ladugården står en rök som även den följer med i köpet.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jörgen Burstedt LRF Konsult 2017-06-13. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca35 ha med ett virkesförråd om totalt 2 740 m3sk varav ca 225 m³ sk är S1-skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanens tillväxt är uppräknad till år 2018. Inga åtgärder är gjorda i skogen sedan skogsbruksplanen upprättades.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har muntligt ingått i ett jaktlag som jagar på ca 500 hektar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad.

Skifte på Storön

Fastigheten Innansjön 7:20 har ett litet skifte på ca 0,11 hektar på Storön som ligger i Göksjön. Detta skifte är ej med i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

För visning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500000 kr

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter