VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Geijerslund Järle

Geijerslunds gård ligger naturskönt ca 2,5 mil norr om Örebro och omfattar totalt 90 ha mark, trevlig bostad samt ekonomibyggnader med inriktning på slaktsvinsproduktion. Åkerareal 43 ha samt skogsmark 40 ha med ett virkesförråd på 5 900 m3sk. Vacker mangårdsbyggnad med 6 rum och kök flankerad av 2 flyglar som idag används som förråd. Omfattande ekonomibyggnadsbestånd med bla slaktsvinsstallar och byggnader som tidigare använts för bygghandel. Slaktsvinsstallarna omfattar 3 avdelningar med totalt 942 platser. Årligt produktion 3 000-3 100 slaktsvin. Möjlighet finns att arrendera ytterligare ca 80 ha genom sidoarrenden.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
90,1 ha
Skogsmark:
40,1 ha
Åkermark:
43,1 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Övrigmark:
6,4 ha
Virkesförråd:
5 912 m³sk
Boyta:
220 kvm
Fastighet:
ÖREBRO HULT 1:2
Hult 412
71391 Nora
Utgångspris

9 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

8 800 000 kr

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
ÖREBRO HULT 1:2

Geijerslund Järle

Geijerslunds gård ligger naturskönt ca 2,5 mil norr om Örebro och omfattar totalt 90 ha mark, trevlig bostad samt ekonomibyggnader med inriktning på slaktsvinsproduktion. Åkerareal 43 ha samt skogsmark 40 ha med ett virkesförråd på 5 900 m3sk. Vacker mangårdsbyggnad med 6 rum och kök flankerad av 2 flyglar som idag används som förråd. Omfattande ekonomibyggnadsbestånd med bla slaktsvinsstallar och byggnader som tidigare använts för bygghandel. Slaktsvinsstallarna omfattar 3 avdelningar med totalt 942 platser. Årligt produktion 3 000-3 100 slaktsvin. Möjlighet finns att arrendera ytterligare ca 80 ha genom sidoarrenden.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

1½ plan byggnad uppförd i timmer ca 1880. Tillbyggd veranda under snedtak på norra gaveln. Brädfodringen är ev original sedan huset byggdes. Taket byttes till betongtegel i slutet på 80-talet. Kopplade tvåglasfönster i hela huset. Boarea enligt taxering 220 kvm. Nedervåningen består av 3 rum o kök, hall, köksingång, wc, dusch/ tvättstuga, garderob. Kakelugnar i rummen. Kökets inredning är sedan slutet av 80-talet. Köket innehåller elspis, vedspis, diskmaskin, kyl o frys. Vedspisen är inte eldningsbar. Grovingång, tvättstuga o garderob inreddes i ett rum i slutet på 80-talet. Wc har våtrumstapet o plastmatta nytt ca 2013. Hela nedervåningen är invändigt isolerad och har omlagda golv förutom hall och kontor. Övervåningen består av 3 rum, hall, wc/ badrum under snedtak samt kallgarderober. Kakelugn i ett rum. Wc/badrum har våtrumstapet o plastmatta, nytt ca 2013. Övervåningens inredning/ytskikt är i huvudsak sedan 2013-2014. Huset har två murstockar men är inte eldningsbara utan åtgärd. Uppvärmning från vedpanna o panna för spannmål/pellets i verkstad med kulvert in. Avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration och fosforfälla. Vatten från borrad brunn (något järnhaltigt vatten).

Södra flygeln

Uppförd i timmer under plåttak. Nedervåningen består av förråd med sprucket betonggolv, övervåningen är fd sädesmagasin. Under huset finns en jordkällare med stenvalv. Byggnadsarea 67 kvm.

Norra flygeln

Uppförd i timmer under tegeltak. Byggnaden innehåller en lägenhet 3 rum o kök, oinredd vind samt snickarbod. Källare under del av huset. Byggnaden har nyligen omdränerats. Lägenheten har enklare äldre inredning. Kökspanna o vattenburen värme har ej använts under de senaste 30 åren. Byggnadsarea 68 kvm.

Svinstall

Svinstall med 400 slaktsvinsplatser uppförd 1998 i isolerad trästomme under plåttak. Byggnadsarea 630 kvm. Personalutrymme med dusch/matplats och pentry.

Svinstall

Byggt i början av 70-talet. Trästomme, plåtväggar o plåttak. Huset har isolering sedan 70-talet men väggar o tak isolerades ytterligare i början av 90-talet. Inredning ny 2002, blötutfodring. 287 slaktsvinplatser. I anslutning till svinhuset finns ett foderkök med betonggolv. Byggnadsarea ca 430 m² varav svinhusdel ca 400 m².

Svinstall/loge

Svinhusdelen byggdes i början av 70-talet på gamla ladugårdens plats, till större delen trästomme, plåtväggar. Inredning ny 1999, blötutfodring, 254 slaktsvinplatser. Gamla logen är ihopbyggd med svinhuset och har en utbyggnad under snedtak på baksidan. Betonggolv i hela byggnaden, dock sprucket i snedtaksdelen. Hela byggnaden har plåttak. Byggnadsarea ca 1125 m² varav svinhusdel ca 400 m²

Maskinhall/plansilo

Byggt 2001, Stålstomme på plint, träväggar, plåttak. Betonggolv i 60 procent av byggnaden, grusgolv i resten. Byggnaden används idag som garage och spannmålslager. Byggnadsarea ca 422 m²

Verkstad/pannrum

Byggt ca 1990. Byggnaden innehåller verkstad, pannrum, ”motorcykelrum”, garage/vedförråd o carport. Carporten är byggd 2004 och har grusgolv. Motorcykelrummet är inrett, och har parkettgolv. Resten av byggnaden har betonggolv och verkstadsdelen har golvvärme. Pannrummet är byggt i leka. Pelletspanna och skorsten nya 2010. Resten av byggnaden har träväggar och verkstadsdelen är isolerad och plåtklädd invändigt. Plåttak på hela byggnaden. Byggnadsarea ca 176 m² varav carport ca 29 m².

Maskinhall/fd byggbutik

Byggt ca 1990 i trä under plåttak. ”Butiksdelen” har betonggolv, resten av byggnaden har grusgolv. Byggnadsarea ca 925 m² varav ca 52 m² har betonggolv.

Silotorn/tork

Stålsilo (Prive) med lagringskapacitet 700 m3. Utomhustork kopplad till tornet. Cirkulerande satstork Mepu 25 m3. Oljeeldad.

Övriga ek. byggnader

Spannmålslager/garage. Uppförd i trä/betonghålsten under tegeltak. Byggnaden inrymmer spannmålsfickor med lagringskapacitet ca 260 m3, Svegma satstork 10 m3 samt garage. Byggnadsarea 260 kvm. Spånhus. Plåttak och plåtväggar. Betonggolv. Byggnadsarea 45 kvm. Fd hyvel och spånhus. Träväggar, plåttak. Gjutet golv. Byggnadsarea 148 kvm.

Fd såghus

Byggnaden står på plintar och saknar väggar, plåttak. Golvytan är delvis gjuten. Byggnadsarea ca 98 m²

Skogsuppgifter

Skogsmarken omfattar 40 ha med ett totalt virkesförråd på ca 5 900 m3sk enligt skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i mars 2018. Av virkesförrådet utgörs 3 800 m3sk S1 och S2-skog. Fastigheten är grandominerad och med hög bonitet. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Åkermark

Åkerareal enligt sb-plan 43,1 ha. Stödberättigad areal enligt EU-ansökan 43 ha. Dräneringsförhållandena är tillfredsställande. Marken systemtäckdikades på 50-talet. Stödrätter medföljer utan kostnad.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs för närvarande gemensamt med två granngårdar på totalt ca 375 ha. Småviltsjakten enskilt.

Fastighetsbildning

Ansökan om avstyckning av tomt om ca 3 ha har inlämnats till Lantmäteriet. Tomten är frånräknad i lämnade arealuppgifter. Säljaren svarar för förrättningskostnaden. Lantmäteriförrättningen beräknas vara klar sensommaren-hösten 2019 då formellt tillträde kan ske.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2986000 kr

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro

Liknande fastigheter