VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
47 ha produktiv skog i Rättvik

Öster om Rättvik finns fastigheten Nedre Gärdsjö 8:8 om totalt ca 52 ha, varav ca 47 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är fördelad på flera skiften som är belägna runt Nedre Gärdsjö samt vid Gräsberget. Virkesförrådet är beräknat till ca 5 700 m³sk, varav ca 900 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk/ha. Trädslagsfördelning med tall 74%, gran 13%, löv 13%.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
5 739 m³sk
Fastighet:
Rättvik Nedre Gärdsjö 8:8

Rättvik
Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-07, kl 14:00

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Nedre Gärdsjö 8:8

47 ha produktiv skog i Rättvik

Öster om Rättvik finns fastigheten Nedre Gärdsjö 8:8 om totalt ca 52 ha, varav ca 47 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är fördelad på flera skiften som är belägna runt Nedre Gärdsjö samt vid Gräsberget. Virkesförrådet är beräknat till ca 5 700 m³sk, varav ca 900 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk/ha. Trädslagsfördelning med tall 74%, gran 13%, löv 13%.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

Planen är upprättad av Foran Forest AB under augusti 2018. Totala arealen är på 52,3 ha varav 46,7 ha utgör produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen är uppskattad till ca 5 700 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gärdsjöbygdens och Orbergets älgskötselområde om ca 13 200 ha (kontaktperson: Åke Olsson, Rättvik), samt inom Gärdsjöbygdens viltvårdsområde om ca 11 300 ha (kontakperson: Jonas Björ, Rättvik).

Fiske

Fastigheten ingår i Rättvik Boda Fiskevårdsområde. Fastighetsägare erhåller årsfiskekort till ett rabatterat pris. Många fina strömmande vatten för fiske med fluga och många tjärnar för fiske av allt från Ljusaxens fina rödingbestånd till inplanterade tjärnar med regnbågsöring. Mer finns att hitta om fisket på FVO- hemsida: http://www.rbfvo.se/.

Naturvärden

Skifte 13 berörs av ett naturvärde, N15238-1996. Skifte 14 berörs av en nyckelbiotop, N14766-1996.

Vägar

Fastigheten har del i Nedre Gärdsjö GA:2 som förvaltas av Enskvarnsvägens samfällighetsförening, Altsarbyn GA:1 som förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs samfällighetsförening, samt Blecket GA:3 som förvaltas av Ljugaren-Långsjöns samfällighetsförening.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter