VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård om 12,5 ha i Ella

Drömmer du om en alldeles lagom stor gård att förverkliga drömmen om livet på landet på? Här har du chansen att skapa ett riktigt bra boende för hela familjen med odlingar, djur och skog. Fastigheten omfattar totalt 12,5 ha fördelat på 11 ha skog, 0,6 ha bete/åker, samt 0,9 ha övrig mark. Bostadshuset är ett bekvämt enplanshus som är byggt på 70-talet och är tacksamt att renovera och göra om i sin egen stil. Med hela 5 sovrum och källare under hela huset ger det gott om plats för hela familjen. Till fastigheten ingår en ekonomibyggnad perfekt som lösdriftshall till djur. Skogen är före detta betad hagmark/löväng, där man kan bevara karaktären och återställa hagmarken med sina natur- och kulturvärden. Eller om man hellre vill omvandla den till produktionsskog. Fastigheten har närhet till både Tjörnarp och Sösdala med pendlingsmöjligheter med pågatåg till Malmö/Lund. Ella är ett naturskönt område som är välkänt för sina många hästar och hästgårdar. Välkommen ut på landet!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,5 ha
Skogsmark:
11,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Inägomark:
0,6 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Boyta:
131 kvm
Antal rum:
6 st
Fastighet:
HÖÖR ELLA 4:18
Ella 101
24371 Tjörnarp
Utgångspris

1 795 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
HÖÖR ELLA 4:18

Gård om 12,5 ha i Ella

Drömmer du om en alldeles lagom stor gård att förverkliga drömmen om livet på landet på? Här har du chansen att skapa ett riktigt bra boende för hela familjen med odlingar, djur och skog. Fastigheten omfattar totalt 12,5 ha fördelat på 11 ha skog, 0,6 ha bete/åker, samt 0,9 ha övrig mark. Bostadshuset är ett bekvämt enplanshus som är byggt på 70-talet och är tacksamt att renovera och göra om i sin egen stil. Med hela 5 sovrum och källare under hela huset ger det gott om plats för hela familjen. Till fastigheten ingår en ekonomibyggnad perfekt som lösdriftshall till djur. Skogen är före detta betad hagmark/löväng, där man kan bevara karaktären och återställa hagmarken med sina natur- och kulturvärden. Eller om man hellre vill omvandla den till produktionsskog. Fastigheten har närhet till både Tjörnarp och Sösdala med pendlingsmöjligheter med pågatåg till Malmö/Lund. Ella är ett naturskönt område som är välkänt för sina många hästar och hästgårdar. Välkommen ut på landet!

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bekvämt enplanshus med källare under hela huset som ger gott om utrymme. Huset är byggt med en stomme i trä, fasad av plåt och tak av eternit. Tvåglas kopplade fönster. Enskilt vatten och avlopp som delas med grannarna. Vattenbrunnen är borrad och avloppet är kopplat till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning. Vattenburen uppvärmning med vedpanna från CTC samt luft/luft-värmepump. Självdragsventilation, murad skorsten. Centraldammsugare (behöver ses över). Utomhuspool ca 5,5*3 m. Planlösningen fördelar sig på groventré med nedgång till källaren, kök med matplats, vardagsrum med parkettgolv, öppen spis och utgång till altan på husets baksida, 5 sovrum, ett WC samt ett badrum. Kök. Utrustning: spis, kyl/sval, diskmaskin. WC. Utrustning: toalett, tvättställ. Badrum renoverat av fackmän för 4 år sedan. Utrustning: toalett, tvättställ, dusch, tvättmaskin. Källaren som nås både inne- och utifrån rymmer flera förrådsutrymmen, frys, pannrum och ett delvis inrett rum som värms med en separat luft/luft-värmepump.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad byggd på gjuten platta med träregelstomme, träpanel, plåttak och med portar på en gavel. Byggnadsarea om ca 160 kvm (8*20m). Byggnaden ligger i bortre änden av fastigheten i förhållande till bostadshuset. Skulle kunna lämpa sig för djurhållning exempelvis som en lösdriftshall. El saknas, elstolpe finns nära.

Garage

Garage (ombyggd carport) med plats för en bil. Fasad klädd med glasfiberskivor, plåttak.

Övriga byggnader

På tomten finns även lekstuga och ett enklare vedförråd.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2018-09-17 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 11 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1466 m3sk varav 910 m3sk är S2 skog. Trädslagsfördelningen är 39 % löv, 31 % björk, 12 % ek, 12 % klibbal och 6 % gran. Medelboniteten är beräknad till 7,9 m3sk/ha/år.

Skogsvård

Nuvarande ägare har sökt stödet "skogens miljövärden". Stödet innebär att sköta natur- och kulturmiljöer enligt en av Skogsstyrelsen framtagen skötselplan om 6,3 ha mot en ersättning á 9 000 kr/ha. Skogshistorik och nuläge: Före detta betad hagmark/löväng. Inslag av enbuskar finns kvar. En ganska hård gallring har gjorts för ca 10 år sedan. Det finns en hel del körskador kvar från denna åtgärd vilket komplicerar framtida körning i området. Vattensamlingarna gynnar grodor vilket är positivt. Naturvärdena består i 120 åriga spärrgreniga tallar, björkar med grov skorpbark, grova aspar, grovgreniga ekar och bokar, hasslar, samt många andra lövträdslag. Jätteträd förekommer, en grov bok c:a 200 år gammal vid fägatan. Död ved i olika nedbrytningsstadier. Beståndet är c:a 100 år gammalt och olikåldrigt. Rikligt med blåbärsris vilket är ovanligt i Skåne. En välbevarad fägata från 1800 talet finns vid gården, bevuxen med sly. Hela området är totalt igenslyat av björk/boksly som hotar miljövärdena. Granbestånden som är tidgare julgransodling hotar lövträden. Stenmur bevuxen med sly finns vid poppelodlingen. Målbild: Bevara karaktären av hagmarksmiljö med stora grova lövträd och tallar, enbuskar och andra bärande och blommande träd och buskar. En mångfald av olika trädslag. Synliggjord och bevarad stenmur och fägata. Jätteträdet av bok är gynnat. Kunde området betas på sikt vore det positivt för den biologiska mångfalden. Åtgärdsbeskrivning: Avverka och röj bort gran i hela området. Röj i underbeståndet dvs minska inslaget av björk och bokplantor. Gynna enbuskar och hasselbuskar. I området minskas inslaget av bok vilket gynnar naturvårdsträden. Lättare frihuggning runt naturvårdsträd tex spärrgreniga tallar, grovgreniga ekar, sälgar, grova aspar, björk med grov skorpbark. Spara rönnar och sälgar vilket är viktiga för pollinerade insekter. Riset från avverkningen används att köra på för att undvika nya körskador. Resterande del bör läggas i stora rishögar/ så kallade faunadepåer på så sätt gynnar du mångfalden och gynnar även kärlväxterna. På stenmuren mot poppelodlingen röjs träd och sly bort som inte har naturvärden. Detta gäller även i fägatan. Ringbarka minst 10 träd i området som får bli död ved, gärna lövträd minst 25 cm grova i brösthöjdsdiameter. Undvik åtgärder i häckningsperioden april-juli månad. Spara död ved!

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

Betesmark fördelat på två områden om totalt ca 0,6 ha.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftkostnader har fördelat sig på ved 15-20 m3, hushållsel 20 000 kr, försäkring 6 000 kr, vatten/avlopp 3 000 kr, renhållning 3 000 kr, sotning 1 000 kr samt vägsamfällighet 560 kr med 7 personer i familjen.

Arrende/nyttjanderätter

Grannfastigheten Ella 4:16 hyr ett område om 513 kvm intill sin fastighet. Hyresavtalet är skrivet på 49 år med start 1976-11-01 och ger sedan hyresgästen rätt att inköpa området till rådande marknadspris eller förnya hyresavtalet. Inga arrenden eller övriga nyttjanderätter belastar fastigheten.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiber

Fastigheten är intresseanmäld för anslutning till fiber.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1575000 kr

Kontakt

bild_Ulrika
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter