VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Exploateringsmark

I Häggenäs, Ludvigsborg, finns ett detaljplanerat område för 60 tomter som nu överlåts som ett projekt. Projektet är mycket väl planerat och förberett för en exploatör, bland annat finns en godkänd VA-plan daterad 2015. Området där fastigheten ligger är mycket naturskönt, alldeles i anslutning till Fulltofta naturreservat och med Ringsjön ett par kilometer väster om. Samtidigt ligger området mycket bra till avseende kommunikation med endast några kilometer från samhällena Höör och Hörby. I Ludvigsborg finns annars vardagsservicen i form av matbutik och skola. Projektet är i princip helt klart för exploatering. Tillstånd som krävs finns och det är fritt från överklaganden, stora kostnader är alltså redan nedlagda i projektet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,3 ha
Mark:
7,3 ha
Fastighet:
Hörby Häggenäs 21:7
Övre vägen 3
24271 Ludvigsborg

Utgångspris/ försäljningssätt

7 000 000 kr

Visning

Kontakta mäklare för visning

Kontakt

bild_Andreas
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Hörby Häggenäs 21:7

Exploateringsmark

I Häggenäs, Ludvigsborg, finns ett detaljplanerat område för 60 tomter som nu överlåts som ett projekt. Projektet är mycket väl planerat och förberett för en exploatör, bland annat finns en godkänd VA-plan daterad 2015. Området där fastigheten ligger är mycket naturskönt, alldeles i anslutning till Fulltofta naturreservat och med Ringsjön ett par kilometer väster om. Samtidigt ligger området mycket bra till avseende kommunikation med endast några kilometer från samhällena Höör och Hörby. I Ludvigsborg finns annars vardagsservicen i form av matbutik och skola. Projektet är i princip helt klart för exploatering. Tillstånd som krävs finns och det är fritt från överklaganden, stora kostnader är alltså redan nedlagda i projektet.

Byggnader

Detaljplan

Detaljplan för området vann laga kraft 96-11-22. Planområdet omfattar cirka 8,2 ha varav den största delen om ca 7 ha utgörs av Häggenäs 21:7. Detaljplanen omfattar 60 – 70 tillkommande bostäder i enbostadshus. Förutom bostäder upptas planområdet av ytor för lek och rekreation. Ett separat exploateringsavtal finns upprättat mellan fastighetsägaren och Hörby kommun.

Service

Ludvigsborgs friskola ligger endast trehundra meter ifrån området. På skolan finns såväl äldre som nyare lokaler. Skolan omfattar årskurs F-9 och har idag knappt 200 elever totalt. I Ludvigsborg finns även bland annat en ICA-butik, ett fritids och en förskola. Höör och Hörby är annars de två närmsta större orterna med fullgott utbud vad gäller kultur- och föreningsliv i form av bland annat idrottsanläggningar och badhus. Även den allmän servicen är bred med butiker, skolor och . Höör är beläget ca 6 km nordväst om området och Hörby ungefär lika långt söder ut. Ifrån Höör går tågtrafiken tätt.

Teknisk försörjning

Området ska anslutas till befintligt VA-nät i väster. Ledningar för elektricitet och telefon finns i anslutning till planområdet. Det finns en godkänd VA-plan daterad 2015-04-02. Ytterligare information om exploatörens ansvar avseende infrastruktur inom detaljplanerat område framgår av separat exploateringsavtal.

Dokument

Dokument att tillgå för spekulanter är bland annat antagen detaljplan, geoteknisk undersökning samt exploateringsavtal. Dokumenten tillhandahållas av fastighetsmäklaren.

Natur

Det omkringliggande landskapet domineras av Fulltofta naturreservat. Fulltofta naturreservat är del i Skånes största strövområde på drygt 2500 ha. Landskapet växlar mellan hagar, gamla ekar, bäckar, dammar och gammelskog. Här finns iordningställda platser att äta matsäck eller grilla på. Det finns gott om stigar att välja på oavsett om du väljer att vandra, jogga eller rida. Vandringsleden Skåneleden passerar området och här finns också en 10 kilometer lång Skåneledsrunda, Fulltofta Runt. Mitt i Fulltoftas strövområde ligger Fulltofta Naturcentrum. En äldre stallbyggnad har genom en stor och påkostad ombyggnation moderniserats till ett nav för området. Här finns en permanent utställning om människan, naturen och de spår vi lämnar efter oss. Byggnaden rymmer även café och fungerar som besökscentrum. Området sträcker sig ut till Ringsjöns östra strand där det pågår ett omfattande storkprojekt. Här får Skånes landskapsfågel hjälp att åter erövra landskapet.

Kultur

Om Fulltofta finns mycket historia att berätta. Håll utkik efter odlingsrösen och torpruiner, som finns lite varstans i området. De vittnar om tider då området brukats och varit bebott. Fulltofta är ett av landets största områden med fornåkrar och odlingsrösen från stenåldern.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 240000 kr

Kommunikationer

Ifrån området är det ca 7 km till Hörby och 5 km till Höör. Regionbussar trafikerar sträckan Höör-Hörby.

Vägbeskrivning

Kör söderut ifrån Ludvigsborg på gamla vägen Höör-Hörby mot Fulltofta, fastigheten ligger då på vänstersida mitt emot Häggenäs sjukhem.

Kontakt

bild_Andreas
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter