Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård i Överhogdal, Härjedalen!

Skogsgård med pampigt bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader i gott skick, högt och fint belägen med utsikt över byn samt den angränsande ån Hoan. Rymligt boende samt stall med 4-5 boxplatser och egen paddock. Läget och gården erbjuder boende både för permanent alt fritidsboende utifrån ägarens intresse och förutsättningar. Gårdens byggnader är välskötta och huvudsak i gott skick. Bostadshuset håller invändigt enklare standard (70-80 -tal) och är inrett med 6-7 rok på 2 plan. Tillhörande ekonomibyggnader i form av stall, fd affärslokal samt härbre och lador. Total areal om ca 89 ha varav 83 ha skogsmark med totalt virkesförråd om 10 200 m³sk. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 1 850 ha. Möjlighet finns att lämna sk delat bud, dvs bud enbart på brukningscentrum med byggnader, samt ca 4,5 ha omkringliggande mark, se bif karta. Alt enbart lämna bud på skogsmarken, förutom de 4,5 ha inkl byggnaderna. Vid delat bud skall detta anges i budet. Fastigheten bör ses både som ett fint permanent boende med möjlighet till skogsproduktion, jakt, övrig rekreation samt hästhållning eller annan mindre sidoverksamhet, alt fritidsboende för den som söker lugnet på landet med de alpina anläggningarna inom relativ närhet (Klövsjö ca 4,5 mil). Vidare kan fastigheten ses som ren skogsfastighet med för området god bonitet, bra arrondering (ett sammanhängande område), jakt och en fin åldersklassfördelning med skog i alla åldrar, vilket både ger tillväxt och möjlighet till löpande uttag över tid. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, thomas.persson@lrfkonsult.se, tillhanda senast 2018-11-05

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
89,2 ha
Skogsmark:
83,1 ha
Myr/kärr/mosse:
1,8 ha
Inägomark:
2,3 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Virkesförråd:
10 199 m³sk
Boyta:
153 kvm
Fastighet:
HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 20:2
Överhogdal 311
84090 Ytterhogdal
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-05, kl 18:00

Budgivning pågår

Visning

Om visning av fastighetens byggnader önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45. Utvändig besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 20:2

Skogsgård i Överhogdal, Härjedalen!

Skogsgård med pampigt bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader i gott skick, högt och fint belägen med utsikt över byn samt den angränsande ån Hoan. Rymligt boende samt stall med 4-5 boxplatser och egen paddock. Läget och gården erbjuder boende både för permanent alt fritidsboende utifrån ägarens intresse och förutsättningar. Gårdens byggnader är välskötta och huvudsak i gott skick. Bostadshuset håller invändigt enklare standard (70-80 -tal) och är inrett med 6-7 rok på 2 plan. Tillhörande ekonomibyggnader i form av stall, fd affärslokal samt härbre och lador. Total areal om ca 89 ha varav 83 ha skogsmark med totalt virkesförråd om 10 200 m³sk. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 1 850 ha. Möjlighet finns att lämna sk delat bud, dvs bud enbart på brukningscentrum med byggnader, samt ca 4,5 ha omkringliggande mark, se bif karta. Alt enbart lämna bud på skogsmarken, förutom de 4,5 ha inkl byggnaderna. Vid delat bud skall detta anges i budet. Fastigheten bör ses både som ett fint permanent boende med möjlighet till skogsproduktion, jakt, övrig rekreation samt hästhållning eller annan mindre sidoverksamhet, alt fritidsboende för den som söker lugnet på landet med de alpina anläggningarna inom relativ närhet (Klövsjö ca 4,5 mil). Vidare kan fastigheten ses som ren skogsfastighet med för området god bonitet, bra arrondering (ett sammanhängande område), jakt och en fin åldersklassfördelning med skog i alla åldrar, vilket både ger tillväxt och möjlighet till löpande uttag över tid. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, thomas.persson@lrfkonsult.se, tillhanda senast 2018-11-05

Byggnader

Bostadhus

Stor pampig bostadsbyggnad i 1 1/2 plan, högt belägen med utsikt över byn. Byggnaden är uppförd i timmer på grund av huggen natursten och har plåttak. Fönster av typ, enkelglas. Huset är inrett med 6-7 rok. Uppvärmning från vedpanna med elpatron till vattenburet system. Pannrummet är i ekonomibyggnaden och kulvert går in till bostadshuset. Boarea 153 m² och biarea 63 m² . Area uppgifter enligt taxeringsinformationen. Allmän beskrivning: Högt och fint belägen gård i Överhogdal, ca 45 km söder om Klövsjö. Gården som ger ett pampigt intryck har mycket fin utsikt över byn med dess kyrka samt älven som angränsar till fastigheten. Tillhörande ekonomibyggnader i form av stall med flera boxplatser i bra skick, fd äldre affärslokal som idag nyttjas som förrådsutrymme, timmerhärbre samt ytterligare timmerlador som sedvanligt på denna typ av fastigheter. Bra ordnad uppvärmning med vedpanna och elpatron med kulvert till bostadshus från ekonomibyggnaden. Huset som invändigt håller 70-80-tals standard erbjuder stora utrymmen fördelat på 6-7 rok. Mycket trevligt intryck med kakelugnar samt öppen spis på entréplan, vilket ger en hint om husets storhetstid. Dock nyttjas endast den södra skorstenen, då den norra skorstenen har läckage. Kök på entréplan är utrustat med elspis, ugn, kyl/frys och diskmaskin. Diskbänk i plåt med kakel ovanför diskbänk. Genomgående äldre standard. Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ, duschhörna samt fläkt. Äldre standard. Badrum på övre plan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ, duschhörna samt fläkt. Renoverat under 90-talet. Planlösning: Entréplan med hall, kök , kontor, sal (stort vardagsrum), badrum och 2 sovrum. Övervåning: Hall, allrum/fd kök, badrum, sovrum. Flera större skrubbar/klädkammare med snedtak. Uppvärmning: Vattenburet system från vedpanna med elpatron. Kulvert från ekonomibyggnad till bostadshus. Vatten: Eget Avlopp: Eget Driftskostnader totalt ca 50 000 kr. Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande.Fastigheten har nyttjats som fritidsboende, men varit uppvärmd hela året. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Stall

Ekonomibyggnad som inretts med stallverksamhet och pannrum på bottenplan samt loge och "gästrum" på övreplan. Vidbyggt med vedbod. Stallet rymmer 4-5 boxplatser, sadelkammare samt förrådsutrymmen. Pannrum med värmeanläggning samt inkommande vatten. Enklare gästrum på övreplan för sommarboende. Stort förvaringsutrymme på logen.

Fd affärslokal

Fd affärslokal uppförd i trä med plåttak. Fönster av typ kopplade tvåglas. Lokalen håller enklare standard och nyttjas idag som förrådsutrymme samt maskingarage.

Härbre

Klassisk härbre i timme med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Mellanskog. Mellanskog har sedan utfört tillväxtuppräkning samt korrigerat planen utifrån gjorda åtgärder tom 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 83,1 ha med ett virkesförråd om 10 199 m3sk varav 3 420 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 0,6 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 11 och avd nr 21. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Råbergets jaktlag som i sin tur ingår i älgskötselområde. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 1850 ha och jaktledare är Christer Bäck , 070-5629857 Småviltjakten bedrivs på den egna arealen. Ny ägare får själv ansvara för att söka ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar all till försäljningsobjektet hörande jakträtt from 2019-07-01, om ej något annat avtalas på kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag en nyckelbiotop registrerad. Den omfattar ca 2,8 ha och är belägen inom avdelning nr 14. Utöver denna finns idag inga ytterligare kända registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Om fastigheten försäljes i delar, dvs brukningscentrum med byggnader inkl ca 4,5 ha omkringliggande mark såsom en del, och den övriga marken (skogen) såsom en del, gäller följande: Skogsmarken kommer då att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma. Skulle en köpare välja att fastighetsreglera skogsmarken till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2200000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter