VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård Gullabo, 36 ha

Skogsfastighet nära Gullabo med en total areal om 36 ha varav 30 ha skogsmark och ett bedömt virkesförråd om ca 5 200 m³sk enligt skogsbruksplan. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,9 m³sk. Jaktmöjligheter från och med 2021-07-01. Utgångspris: 3 400 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-11-09. Bud kan läggas enligt flera alternativ.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,7 ha
Skogsmark:
29,6 ha
Inägomark:
4,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Impediment:
0,1 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
5 217 m³sk
Boyta:
107 kvm
Fastighet:
Torsås Fagereke 1:8
Fagereke 103
38592 Gullabo
Utgångspris

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-09, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Torsås Fagereke 1:8

Skogsgård Gullabo, 36 ha

Skogsfastighet nära Gullabo med en total areal om 36 ha varav 30 ha skogsmark och ett bedömt virkesförråd om ca 5 200 m³sk enligt skogsbruksplan. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,9 m³sk. Jaktmöjligheter från och med 2021-07-01. Utgångspris: 3 400 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-11-09. Bud kan läggas enligt flera alternativ.

Byggnader

Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av renovering. Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Bostadsbyggnad

Äldre gårdsbyggnad i trä byggd i 2 plan. Ingen källare. Taxerad boyta 107 kvm, biyta 48 kvm. Byggnaden har ej varit bebodd sedan 1990-tal. N. b. 2 rum, hall, kök och wc-rum m. duschmöjlighet. Ö.b. 3 rum delvis oinrett och veranda. Ej centralvärme, vedkamin. Stort renoveringsbehov. Eget vatten och avlopp. Pump och hydrofor i ladugården angående vattnet. Anläggningarna ej använda under en längre tid. Ytterligare byggnad finns på tomten.

Ekonomibyggnad

Byggd 1952. Enligt fastighetstaxeringen omfattande en yta om 400 kvm. Byggnadskategori/beskaffenhet. Enklare med värdeår före 1980. Används som förråd.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Södra Skog i januari 2018. Tillväxten för 2018 är beräknad och finns med i skogsuppgifterna. Skogsskiftena har en skogsareal om 29,6 ha med ett grandominerat virkesförråd med cirka 5 217 m³sk, vilket ger en snittvolym på 176 m³sk/ha skogsmark. Hög medelbonitet om 8,9 m³sk. Fastighetens skogsareal har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel. Virkesförrådet är fördelat i samtliga huggningsklasser. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

4,5 ha åker- och betesmarker finns på fastigheten. Inga stödrätter följer i affären.

Jakt

Jaktmöjligheter ifrån och med 2021-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar. Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga vägar.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen står slutstädning av byggnaderna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning fredagen den 26 oktober 2018, kl 10:00

Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle fredagen den 26 oktober 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen. Kontakta ansvariga handläggare för mer information. 1. Hela fastigheten. Pris 3 400 000 kronor. 2. Norra skiftet, skogsmark om 4,8 ha. Cirka 950 m³sk. 3. Södra skiftet, gårdscentrum, skogsmark, åker och övrig areal om 30,9 ha. Cirka 4 270 m³sk.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7600 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter