VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik skogsfastighet om ca 111 ha i Solberg

Möjlighet för dig som länge drömt om att köpa en skogsfastighet! I Solberg, Örnsköldsviks kommun finns denna fastighet med stor andel föryngringsmogen skog på goda boniteter. Produktiv skogsmark om 106 hektar, med ett totalt virkesförråd om 18 860 m³sk. Även stor andel gallringsskog med hög löpande tillväxt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
114,1 ha
Skogsmark:
106,0 ha
Skogsimpediment:
8,1 ha
Virkesförråd:
18 860 m³sk
Fastighet:
Örnsköldsvik Solberg 1:85

Utgångspris

5 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-10-25

Kontakt

bild_Göran
bild_Linnea
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Örnsköldsvik Solberg 1:85

Virkesrik skogsfastighet om ca 111 ha i Solberg

Möjlighet för dig som länge drömt om att köpa en skogsfastighet! I Solberg, Örnsköldsviks kommun finns denna fastighet med stor andel föryngringsmogen skog på goda boniteter. Produktiv skogsmark om 106 hektar, med ett totalt virkesförråd om 18 860 m³sk. Även stor andel gallringsskog med hög löpande tillväxt.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av två skiften belägna i Solberg, Örnsköldsviks kommun. Skogsbruksplanen är upprättad av Linnea Åkerlund, LRF Konsult under september 2018. Båda skiftena nås via väg och det stora skiften har en genomgående traktorväg på norra delen och är således lättillgängliga. Den produktiva skogsmarken uppgår till totalt 106 hektar, med ett virkesförråd om 18 860 m³sk. Virkesförrådet fördelar sig på 59 % tall, 36 % gran och 5 % löv. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m³sk per hektar och år, vilket är en bra bonitet för området. Åldersfördelningen är starkt förskjuten mot medelålders och äldre skogar, 40 procent av arealen befinner sig i huggningsklassen G1 och 36 procent i S1 och S2. Det finns stor möjlighet att föryngringsavverka. Gallringsskogarna är väl skötta och redo att gallras under planperioden.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns röjning att utföra snarast om totalt 15,3 hektar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt ingår för närvarande i Solbergs jl om totalt cirka 2 000 hektar.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven minst ett år inom glesbygdsområdet. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Välkommen ut i skogen!

Visning av skogen sker på egen hand, använd gärna vår gårdskarta via hemsidan för att enklare orientera er ut på marken.

Taxerad areal

Den taxerade arealen uppgår till 110,774 hektar, areal enligt skogsbruksplan uppgår till 114,1 hektar. Differensen kommer ej att utredas vidare.

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Kontakt

bild_Göran
bild_Linnea
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter