VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet på 238 ha

Skogsfastighet i Helgum på 238 ha. Virkesförråd på 29 200 m³sk. Mycket bra tillväxt med en bonitet på 5,2 m³sk per ha. Två av skiftena gränsar mot vatten, Faxälven och Norrsjön.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
238,2 ha
Skogsmark:
195,3 ha
Skogsimpediment:
21,1 ha
Inägomark:
5,6 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Vatten:
15,1 ha
Virkesförråd:
29 200 m³sk
Fastighet:
SOLLEFTEÅ HUSNÄS 1:76 med undantag av före detta Sveaskogsskiftet

Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-06

Budgivning pågår

Högsta bud

8 000 000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå
SOLLEFTEÅ HUSNÄS 1:76 med undantag av före detta Sveaskogsskiftet

Skogsfastighet på 238 ha

Skogsfastighet i Helgum på 238 ha. Virkesförråd på 29 200 m³sk. Mycket bra tillväxt med en bonitet på 5,2 m³sk per ha. Två av skiftena gränsar mot vatten, Faxälven och Norrsjön.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2016 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Planen har räknats upp med två års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 195 ha med ett virkesförråd om 29 200 m³sk. Geografiska och biologiska förutsättningar Markförhållandena är varierande med delvis brant och kuperad terräng, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 130 till ca 450 m. Skogstillstånd Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 56 % av virkesförrådet. Ungefär 13 %, (26 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 6 700 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 34 %, (66 ha). Avverkning Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 5 600 m³sk under planperioden. Många bestånd är välslutna och i ganska stort behov av gallring, varför just gallringar bör prioriteras under planperioden Naturvärden Det finns inga bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten Fornminnen och kulturhistoriska objekt På avdelning 41 finns det fångstgropar.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Helgum ca 5 mil nordväst om Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Inledning

Fastigheten Husnäs 1:76 är en skogsfastighet belägen i Helgums församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 5 skiften med totalt ca 195 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 29 200 m³sk, med en stor andel gallrings- och röjningsskog.

Jakt

För information om jakten kontakta säljaren Björn Berglund på telefon 070-211 92 52.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Vägar

Fastigheten har del i Västby-Runeåbergs samfällighetsförening samt Holmsta-Gideåbergs vägsamfällighet. Utdebitering sker vid behov.

Fastighetsbildning

En fastighetsbildning pågår för närvarande. Ett skogsskifte är sålt 2018 och finns inte med i denna del som nu säljs.

Vindkraft

Ett anläggningsarrende med Eolus Vind AB finns på skifte 3 vid Norrsjön för projektering av vindkraft. Avtalet gäller från 2015-10-01 till 2050-10-31. Om det blir intäkt av vindkraft så tillfaller den intäkten köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8500000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå

Liknande fastigheter