VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Nylandet - välskött nötgård med vackert boende

Nylandet är en vacker, komplett och välskött gård för nötboskap med ett stort och härligt boende i ett klassiskt hus från förra sekelskiftet. Två rationella stall för ungnöt med cirka 280 platser med liggbås och djupströbäddar och ett kostall för 44 djur. Det finns även ett fårstall, spannmålslager, ändamålsenlig gödselanläggning och maskinhall. Allt är väl underhållet och skött med omsorg. Åkermarken är välvårdad för ett effektivt brukande. Bostaden är traditionell och typisk för en stor gård i Hälsingland. Den har blivit varsamt renoverad med många vackra detaljer men ändå fullt modern med all bekvämlighet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
31,8 ha
Åkermark:
28,5 ha
Övrigmark:
3,3 ha
Boyta:
240 kvm
Antal rum:
9 st
Fastighet:
Veckebo 8:3 (område av) & Veckebo 40:1
Losvägen 83
82772 Korskrogen
Utgångspris

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Veckebo 8:3 (område av) & Veckebo 40:1

Nylandet - välskött nötgård med vackert boende

Nylandet är en vacker, komplett och välskött gård för nötboskap med ett stort och härligt boende i ett klassiskt hus från förra sekelskiftet. Två rationella stall för ungnöt med cirka 280 platser med liggbås och djupströbäddar och ett kostall för 44 djur. Det finns även ett fårstall, spannmålslager, ändamålsenlig gödselanläggning och maskinhall. Allt är väl underhållet och skött med omsorg. Åkermarken är välvårdad för ett effektivt brukande. Bostaden är traditionell och typisk för en stor gård i Hälsingland. Den har blivit varsamt renoverad med många vackra detaljer men ändå fullt modern med all bekvämlighet.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostaden från 1890 är vacker och stor med en klassisk planlösning och typisk snickarglädje. På entréplanet finns hallen, TV-rum, sovrum, salen, kontoret, toalett med dusch och köket. Sovrummet och salen har kakelugnar och takmålningar. Från hallen leder trappan upp till ovanvåningen och ner till källaren. I källaren finns förutom en stor jordkällare ett pannrum, ett förråd, tvättstuga och en toalett med dusch. Det finns tre ingångar utifrån till källaren. Till ovanvåningen kommer man upp i en möblerbar hall varifrån man når tre sovrum, ett vardagsrum och en inglasad veranda. Två av sovrummen har garderober och förrådsutrymmen. Ett har dessutom en kakelugn. Det tredje sovrummet har en vacker kakelugn och en klädkammare. Badrummet, som också ligger på ovanvåningen, är helkaklat med uppvärmt klinkergolv och bubbelbadkar. Köket är rustat 1985 och golvet samt tapeten är bytt 2008. Det finns spis med häll och ugn, diskmaskin och kylskåp. I källaren finns ytterligare en kyl, två frysskåp och två frysboxar. Tvättstugan har en tvättmaskin och en torktumlare. En grovtvättmaskin, för 15 kg, finns i pannrummet. Byggnaden är timrad och grundlagd på delvis en äldre stensatt källare och delvis en nyare gjuten källare. Fasaden är liggande panel och taket är plåttak. Det finns två skorstenar som ej är i bruk och uppvärmningen är vattenburen med två värmekällor, en flispanna i ett separat hus och en oljepanna i källaren som reserv. Fönstren är genomgående 2-glas men i köket är det 3-glasfönster. Avloppet är tre stycken 2-kammarbrunnar. Vattnet är gemensamt i byn med en vattenförening som ett 50-tal fastigheter är delägare i. Till gården har är fiber draget som är anslutet till Ljusnet.

Uterum, garage och pannhus

Byggnaden är i två våningar På ovanvåningen finns garage för tre bilar samt ett inglasat samlingsrum med kök, uppvärmt med golvvärme och luftvärmepump, och en uteplats med grill. På bottenvåningen pannrummet med en flispanna. Där finns även flisförrådet och inmatningen.

Nya ungdjursstallet

Öppen stallbyggnad för nöt. Liggbås för totalt 160 djur. Utgödsling och utfodring med traktor. Stålrörsinredning från Jyden. Cirkulerande varmvatten i kopparna. Tre tons fodersilo.

Gamla ungdjursstallet

Öppen stallbyggnad för nöt. Djupströbädd för fyra grupper om arton kalvar samt liggbås för fyra grupper om fjorton djur. Utgödsling och utfodring med traktor. Stålrörsinredning från Jyden. Cirkulerande varmvatten i kopparna. Tre tons fodersilo.

Ladugård

Kostall, iordningställt 1993 med 44 platser på djupströbädd och skraputgödsling. Mellanbåsutfordring med rälshängd ensilagerivare. Mjölkgrop med golvvärme samt ett mjölkrum. Stallet har inte använts för mjölkproduktion de senaste två åren utan har använts som fårstall.

Fårhallen

Lösdriftsstall för får på djupströbädd med traktorutgödsling.

Gödselanläggning

Tre svämmbrunnar och gjuten gödselplatta.

Spannmålslager

Spannmålslager sammanbyggd med ladugården med fyra fickor på 3 - 16 m³.

Maskinhall

Öppen maskinhall med gjutet golv med cirka 380 cm hög ingång. Uppvärmd verkstad med 2,5 m³ dieseltank.

Hundhus

Praktiskt hundhus med fyra avdelningar med separata utegårdar. Byggnaden är uppvärmd med vattenburen golvvärme.

Härbre

Äldre, välhållet härbre i två våningar.

Ängslador och enklare maskinhall

Det finns två äldre ängslador och en enklare maskinhall.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Ansökan om en mindre fastighetsreglering, se blå markering på fastighetskartan, är inlämnad till Lantmäteriet i september 2018. Den kommer att kompletteras med en ansökan om avstyckning av skogsmarken.

Åkermark

Välskött och täckdikad åkermark välarronderad runt gården.

Arrende/nyttjanderätter

Nuvarande ägare arrenderar drygt 250 hektar åker inom 5 kilometer från gården.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ljusdals kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Jakt

Fastighetens jakt sker inom viltvårdsområde

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3275000 kr

Områdesbeskrivning

Nylandet ligger i Södra Veckebo, cirka en kilometer från Korskrogen, sex kilometer från Färila och 21 kilometer från Ljusdal. Förskola finns i Korskrogen och grundskola, affär och vårdcentral finns i Färila. I Ljusdal finns gymnasieskola, närsjukhus och all annan tänkbar service.

Kartor över fastigheten

Kontakt

LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter