VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Majtum, Jokkmokk

Skogsfastighet utan byggnader i Majtum mellan Jokkmokk och Kåbdalis. Fastigheten är mycket lämpad för rationellt skogsbruk med fin arrondering och väg in mitt i skiftet. Skogen består främst av Contortaskogar i 25-års åldern. Ta chansen att investera i växtlig skog för framtiden utan att dra på er byggnader som måste underhållas.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
102,0 ha
Skogsmark:
65,3 ha
Skogsimpediment:
36,2 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Virkesförråd:
3 041 m³sk
Fastighet:
Jokkmokk Majtum 1:24

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-01

Kontakt

bild_Tomas
bild_Andreas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Jokkmokk Majtum 1:24

Skogsfastighet i Majtum, Jokkmokk

Skogsfastighet utan byggnader i Majtum mellan Jokkmokk och Kåbdalis. Fastigheten är mycket lämpad för rationellt skogsbruk med fin arrondering och väg in mitt i skiftet. Skogen består främst av Contortaskogar i 25-års åldern. Ta chansen att investera i växtlig skog för framtiden utan att dra på er byggnader som måste underhållas.

Skogsuppgifter

Den skog som man kan räkna med att bruka på fastigheten består nästan enbart av Contorta tall. De övriga bestånden är i skogsbruksplanen klassade som områden för naturvård, även om inget officiellt skydd av dessa områden finns så är det sannolikt att man ej kommer bedriva skogsbruk på dessa områden. Av fastighetens totala virkesförråd på 3041 m3sk så består 2271m2sk av G1 skog som är Contortabestånd resterande 770m3sk återfinns i klassen S3. För mer detaljerad beskrivning av skogsmarken se bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 485000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Andreas
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter