Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet

Skogsfastighet med hus lämpligt för fritidsboende. Huset är i ok skick och har äldre standard. Fastigheten är på 105 ha varav produktiv skogsmark är ca 79 ha. Virkesförrådet är ca 6 800 m³sk med en bra åldersstruktur.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
6 831 m³sk
Fastighet:
Arvidsjaur Glommersträsk 21:1
Storgatan 185
93081 Glommersträsk
Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-05, kl 16:00

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Arvidsjaur Glommersträsk 21:1

Skogsfastighet

Skogsfastighet med hus lämpligt för fritidsboende. Huset är i ok skick och har äldre standard. Fastigheten är på 105 ha varav produktiv skogsmark är ca 79 ha. Virkesförrådet är ca 6 800 m³sk med en bra åldersstruktur.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är i två plan med tegeltak och fasad av eternit. Uppvärmning med luft/luft värmepump och vattenburen vedeldad köksspis. Eget vatten och avlopp. Huset är i ok skick och har äldre standard.

Ladugårdslänga

Ladugårdslängan har plåttak och fungerar som förråd.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Lars-Gunnar Forsberg LRF Konsult inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 79,1 ha med ett virkesförråd om totalt 6 831 m3sk varav 2 342 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Allmänningen

Fastigheten har del i allmänningen där man kan få ersättning för skogsvårdsåtgärder mm. Läs mer på: http://www.allmanningen.nu/

Jakt

Jakträtten behålls av säljaren i 5 år.

Lösöre och städning

Det lösöre som är kvar på fastigheten vid tillträdet lämnas och övertas av köparen. Säljaren svarar inte för slutstädning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14400 kr

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter