VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård i Dalsland - 49 ha, Järbo

Vid Lönnebacken strax norr om Järbo kyrka finns denna välskötta skogsgård. Omfattar ca 49 ha varav ca 36 ha produktiv skogsmark, ca 7 ha jordbruksmark och ca 3 ha vatten. Utsikt över egna dammar. Bostadshus, gäststuga, ladugård och redskapsbod alla i bra skick. Stor andel äldre skog och ett totalt virkesförråd om ca 4400 m³sk varav ca 3450 m³sk i avverkningsbara klasser. Jakträtt på småvilt och del i älglag om ca 400 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
49,1 ha
Skogsmark:
36,3 ha
Skogsimpediment:
2,4 ha
Åkermark:
6,9 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Vatten:
3,1 ha
Virkesförråd:
4 406 m³sk
Boyta:
146 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
FÄRGELANDA MUNGÄRDERUD 2:8
Mungärderud 8
45897 Högsäter
Utgångspris

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-13, kl 12:00

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
FÄRGELANDA MUNGÄRDERUD 2:8

Gård i Dalsland - 49 ha, Järbo

Vid Lönnebacken strax norr om Järbo kyrka finns denna välskötta skogsgård. Omfattar ca 49 ha varav ca 36 ha produktiv skogsmark, ca 7 ha jordbruksmark och ca 3 ha vatten. Utsikt över egna dammar. Bostadshus, gäststuga, ladugård och redskapsbod alla i bra skick. Stor andel äldre skog och ett totalt virkesförråd om ca 4400 m³sk varav ca 3450 m³sk i avverkningsbara klasser. Jakträtt på småvilt och del i älglag om ca 400 ha.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset i 1 1/2 plan med källare är från grunden byggt 1931 och senare tillbyggt. Uppförd med stomme av trä/betong på murad grund under tak med betongpannor, träpanel och tvåglasfönster. Halva taket är omlagt 2008 och nytt tjärpappstak på tillbygget 2015, köket renoverat på 80 talet med b.la egentillverkade köksluckor i masurbjörk. Entréplan inrymmer från köksingången en mindre hall, kök, kontor, mindre rum, stort sovrum, stora hallen med finingång och bred trappa till övervåning samt ett stort vardagsrum med utsikt över ägorna från matsalsbordet. I övre plan finns en hall, sovrum, övre vardagsrum samt flera isolerade snedtaksförråd. Källaren rymmer ett garage, utrymme hydrofor, dusch, bastu, pannrum, tvättstuga och matkällare. Vitvaror nyare än 10 år, avlopp till en trekammarbrunn (ej infiltration), vattenburen värme från en bergvärmepump CTC 2018, vedpannan finns kvar, vatten från borrad brunn från 2010. Skorsten provtryckt 1 oktober 2018 till öppen spis på övervåningen, sotaren kräver att rör sätts in i skorsten samt kassett i spisen. Pipan till den gamla vedpannan ej provtryckt. För mer information om husets skick och gjorda renoveringar se bilagor, frågelista, vattenanalys samt separat överlåtelse-besiktning och energibesiktning

Gäststuga

Gäststuga för sommarhalvåret. Timmerstomme på plintar under plåttak uppförd år 2000 med byggnadsmått om ca 6x3,5 m. El, vatten och avlopp indraget. Inrymmer allrum med pentry, sovloft och badrum med wc/dusch. Vattnet till badrummet bör tömmas vintertid pga frysrisk.

Ladugård

Äldre träbyggnad uppförd på en stensatt grund under plåttak från 2013. Äldre inredning med djurstall, lada, loge, ränne samt en snickarverkstad.

Redskapsskul

Träbyggnad byggd på 90-talet på plintar under plåttak. Inrymmer bilgarage, redskapsskjul och vedbod. Tak bytt 2010.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering upprättad i augusti 2018 av Anders Skogsberg på LRF Konsult. Enligt inventeringen omfattar fastigheten ca 36 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 400 m³sk varav ca 3 450 m³sk bedöms vara i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens medelbonitet beräknas till 6,2 m³sk/ha/år. Skogen är barrdominerad då 85% av virkesvolymen utgörs av tall och gran. Merparten av virkesvolymen finns i äldre skog i åldrarna 90-100 år. Skogsmarken är tillgänglig via bilväg till vändplats vid Södra Dammetjärnet och med byggda basvägar. För med information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23. Spekulanter är väl medveten om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Jordbruksmarken omfattar totalt totalt ca 7 ha varav större delen åkermark. Gårdsstöd i stödområde 5A. Fastighetsägaren har sökt EU-stöd och innehar stödrätterna som följer gården. EU-stödet för 2018 tillfaller säljaren i sin helhet.

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter för jakt runt åkrar och dammar efter småvilt som rådjur, hare och fågel samt på skogsmarken upp på Kroppefjäll efter älg och småvilt. Fastigheten ingår i Vinnsäter-Mungärderuds älgjaktslag, ca 400 ha stort, jaktledare Per Krokström, tel 070-318 23 99. Ingår i Kroppefjälls Älgskötselområde. Egen småviltsjakt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Inteckningar

Fastigheten överlåts inteckningsfri och obelånad.

Vägsamfällighet

Medlem i vägföreningen Stora bön-järbo kyrka samfällighetsförening. Årlig debitering ca 3 500 kr/år. Snöröjning av vägen sköts av Färgelanda kommun, utan kostnad.

Fiberförening

Medlem i Ödskölt Fiber Ekonomisk Förenings Bredbandsnät. Föreningens avtal med Telia ger bredband 100/100 mbit/s, TV-paket Telia Lagom 24 kanaler och Telia bredbandstelefoni till en kostnad på 398 kr/mån. Köparen skall ta över medlemskapet i föreningen.

Friskrivning dolda fel

Säljaren kommer i köpekontraktet friskriva sig för eventuella dolda fel i fastigheten. Detta innebär att en köpare bör undersöka fastighetens skick extra noggrant. Säljaren har upplyst om fastighetens skick i bifogad frågelista och vattenanalys samt separat överlåtelsebesiktning, energideklaration.

Lösöre

Robotgräsklipparen ingår i köpet. Det finns en stor mängd lösöre i ekonomibyggnaderna. En eventuell köpare får räkna med att en hel del lösöre kommer att lämnas kvar där. Gällande lösöre av värde så får det bli en diskussion med en eventuell köpare om denne vill köpa.

Områdesbeskrivning

Gården ligger fint belägen i Kroppefjälls nord-västra kant med ca 15 km till Högsäter, 8 km Bäckefors, 16 km till Mellerud, 50 km till Uddevalla och ca 5 km till Järbo med förskola, låg och mellanstadie. Egen badstrand med brygga på egen mark i Södra Dammtjärn ca 800 m från huset.

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter