VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Björkdal

Mindre skogsfastighet med bördiga marker i ett skifte. Totala arealen är 27 ha varav 11 ha åkermark och 14 ha produktiv skogsmark, virkesförrådet är ca 2 500 m³sk. Byggnaderna är sålda och ingår inte i försäljningen, avstyckning pågår.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
26,1 ha
Skogsmark:
14,1 ha
Åkermark:
10,9 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
2 508 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ BJÖRKDAL 1:15

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-14, kl 16:00

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ BJÖRKDAL 1:15

Skogsfastighet i Björkdal

Mindre skogsfastighet med bördiga marker i ett skifte. Totala arealen är 27 ha varav 11 ha åkermark och 14 ha produktiv skogsmark, virkesförrådet är ca 2 500 m³sk. Byggnaderna är sålda och ingår inte i försäljningen, avstyckning pågår.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av LRF Konsult inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 14 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 500 m3sk varav ca 1 750 m³ sk är S1- skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Gränsen på den pågående avstyckningen av byggnaderna i skogsbruksplanen är ungefärlig.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kartan skogsbruksplanen

I skogsbruksplanen är byggnaderna och tillhörande mark borttaget. Exakt hur gränsen går är inte fastställt än.

Jakt

Fastigheten ingår i Högdals jaktlag. Säljaren önskar behålla jakten om inte köparen är jaktintresserad.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1420000 kr

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter