VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Framtidsfastighet

Fastighet med god tillväxt i Djupgrovan, Kågedalen. Fastigheten består av totalt ca 93 ha och av de ca 80 ha produktiv skogsmark består största delen av skog i högproducerande ålder samtidigt som det finns ca 700 m³sk att avverka. Väg/traktorväg genom alla tre skiftena.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
93,2 ha
Skogsmark:
80,6 ha
Skog med restriktion:
4,8 ha
Myr/kärr/mosse:
1,2 ha
Berg/hällmark:
3,1 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
3,2 ha
Virkesförråd:
4 642 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ DJUPGROVAN 1:8

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-14, kl 16:00

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ DJUPGROVAN 1:8

Framtidsfastighet

Fastighet med god tillväxt i Djupgrovan, Kågedalen. Fastigheten består av totalt ca 93 ha och av de ca 80 ha produktiv skogsmark består största delen av skog i högproducerande ålder samtidigt som det finns ca 700 m³sk att avverka. Väg/traktorväg genom alla tre skiftena.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs Skogskonsult AB 2017-08. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 80 ha med ett virkesförråd om totalt ca 4 650 m3sk varav ca 700 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanens tillväxt har skrivits fram ett år till 2018.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Fastigheten ligger inom Brännbergets naturreservat där avdelning 6, i skogsbruksplanen, är den som är berörd. Samma avdelning ligger inom natura 2000-område.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 31/1 2019. Ingår i Övre Klintforsådalens ÄSO.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter