Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Jord & skogsfastighet 11,3 Ha i Veinge - Bölarp.

Obebyggd jord & skogsfastighet ca 11 Ha för den som söker mer mark för jordbruksdriften eller för den som vill bygga nytt på landet. Marken fördelar sig på ca 5 Ha åker, 2 Ha bete och 4 ha skogsmark. Åkermarken ligger med närhet till Veinge by och kyrkan, skogsmarken ligger separat ca 3,7 km därifrån.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,0 ha
Skogsmark:
4,0 ha
Åkermark:
5,0 ha
Betesmark:
2,0 ha
Fastighet:
LAHOLM BÖLARP 3:6
Veinge Kapplet 6
Laholm
Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm
LAHOLM BÖLARP 3:6

Jord & skogsfastighet 11,3 Ha i Veinge - Bölarp.

Obebyggd jord & skogsfastighet ca 11 Ha för den som söker mer mark för jordbruksdriften eller för den som vill bygga nytt på landet. Marken fördelar sig på ca 5 Ha åker, 2 Ha bete och 4 ha skogsmark. Åkermarken ligger med närhet till Veinge by och kyrkan, skogsmarken ligger separat ca 3,7 km därifrån.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastighetens markområden kan undersökas på egen hand med hjälp av försäljningsmaterial och kartor. Hänsyn skall visas mot markägare, grannar, växande grödor och eventuell jakt i området. För den som önskar visning med mäklare, kontakta LRF Konsult AB.

Fastighetsgränser

Gränserna är normalt utmärkta och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet.

Blockareal & stödrätter

Blockarealen inom fastigheten fördelar sig på 5,22 Ha åker och 1,88 Ha betesmark. Stödrätter för den berörda arealen ingår i överlåtelsen utan extra kostnad.

Skogsmark

Till fastigheten hör ett skifte med skogsmark med areal ca 4,23 Ha. ca 80 % av skogen avverkades år 2003, och planterades 2005 med Gran. Ytterligare en liten bit skogsmark på ca 2 500 kvm tillhör fastigheten. Båda skiftena ligger i " Bölarpa backe " ca 3,7 Km fågelvägen österut från det större skiftet där jordbruksmarken finns.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm

Liknande fastigheter