VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård i Frostberget, Vilhelmina

Skogsgård i Frostberget. Hus med flertal komplementbyggnader och ladugård. Totalareal ca 30 ha, varav ca 17 ha produktiv skogsmark med uppskattat virkesförråd om ca 1500 m³sk. Ingår i Frostbergets jaktlag som jagar på ca 2 114 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,3 ha
Skogsmark:
16,7 ha
Skogsimpediment:
6,6 ha
Inägomark:
5,6 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
1 500 m³sk
Boyta:
70 kvm
Fastighet:
Vilhelmina Latikberg 8:1
Frostberget 17
91294 Latikberg
Utgångspris

425 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-09, kl 17:00

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
Vilhelmina Latikberg 8:1

Skogsgård i Frostberget, Vilhelmina

Skogsgård i Frostberget. Hus med flertal komplementbyggnader och ladugård. Totalareal ca 30 ha, varav ca 17 ha produktiv skogsmark med uppskattat virkesförråd om ca 1500 m³sk. Ingår i Frostbergets jaktlag som jagar på ca 2 114 hektar.

Byggnader

Boningshus

Huset har en stomme av timmer i 1 ½ plan med stående brädfodring och läkt utvändigt. Murad källare och takbeklädnaden består utav aluminiumplåt. Grävd vattenbrunn och enskilt avlopp av enklare sort. Vattenburen uppvärmning med jordvärmeanläggning. På bottenplan finns hall, kök, vardagsrum, mindre genomfartsrum samt toalett med dusch. På övre plan finns en hall, ett större sovrum och toalett med dusch. Ungefär halva övervåningen är oinredd och kallställd. Källaren är tilläggsisolerad invändigt. Betong-, och delvis jordgolv.

Ladugård

Ladugård av timmer och lösvirke, plankgolv och plåttak.

Härbre

Timmerbyggnad med plåttak stående på stengrund.

Vedbod

Timmerbyggnad med stengrund och plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksbeskrivning upprättad 2018-08 av Göran Ek LRF Konsult. Enligt skogsbeskrivning omfattar skogsmarken ca 17 ha och ett uppskattat totalt virkesförråd om ca 1500 m3sk varav ca 950 m3sk är G1-skog, ca 230 m3sk är S2-skog. och ca 220 m3sk är S3-skog. Skogsmarken domineras av tall som står för ca 50 % av virkesförrådet, gran 30 % och resten blandat löv.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Allmänt

Fastigheten är belägen ca 35 km från Vilhelmina tätort i den lilla byn Frostberget. Mellan den större landsvägen och gården finns ett spänne med skog. Byggnaderna omges delvis med inägomark. Det finns ett flertal ekonomibyggnader som ger goda förvaringsutrymmen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn-och kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. Källa: SeSvergie

Naturvärden

Inga naturvärden finns registrerade på fastigheten. Källa: SeSvergie

Jakt

Ingår i Frostbergets jaktlag som jagar på ca 2 114 hektar enligt Länsstyrelsen AC-län.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vilhelmina kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 85000 kr

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele

Liknande fastigheter