VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Dyrenäs som gränsar till Vristulven. Arealen uppgår till 17,7 ha varav 9,4 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförrådet om 1 507 m³sk. Fastigheten domineras av yngre skog i åldersintervallet 20-40 år och boniteten har bedömts till höga 10,3 m³sk. Jakt och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
17,7 ha
Skogsmark:
9,4 ha
Skog med restriktion:
8,3 ha
Virkesförråd:
1 507 m³sk
Fastighet:
Mariestad Dyrenäs 1:35

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-09

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Mariestad Dyrenäs 1:35

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Dyrenäs som gränsar till Vristulven. Arealen uppgår till 17,7 ha varav 9,4 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförrådet om 1 507 m³sk. Fastigheten domineras av yngre skog i åldersintervallet 20-40 år och boniteten har bedömts till höga 10,3 m³sk. Jakt och fiskerätt.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 9,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 507 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 160 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 10,3 och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 66 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 2% tall, 66% gran och 32% björk. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 637 m³sk. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Lars Densborn.

Jakt

Fastigheten erbjuder tillgång på de vanligaste jaktbara vilten i området. Nuvarande ägare disponerar jakträtten fram till 2019-06-30 och därefter är den tillgänglig för köparen.

Fiske

Fastigheten som har gräns i Vristulven har fiskerätt på kräftor samt del i det samfällda fisket i Mariestad Dyrenäs FS:1.

Naturreservat

8,3 ha av fastigheten utgörs av naturreservat där fastighetsägaren har äganderätten till marken och jakträtten men ingen nyttjanderätt till skogen. Området ingår i Vristulvens naturreservat som utgörs av sjön Vristulvens norra och västra delar och intilliggande skogs- och våtmarker. Inom reservatet finns flera öar, skär och vikar. Längst i norr kring Dyrenäs är de gamla kulturmarkerna nu bevuxna med lövsumpskog och med vassar ut i sjön. I naturreservatet förekommer fiskgjuse och storlom. ​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade, säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtad från skogsbruksplan. Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 15,136 ha. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter