VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik fastighet, 26 ha , Bergslagen

Skogsfastighet strax utanför orten Grythyttan i Bergslagen. Av fastighetens sammanlagda produktiva skogsmarksareal om 26 ha samlat inom ett och samma område, 1 skifte. Fastigheten är välskött och dagens röjningsbehov litet. Till stor del avverkningsbar skog . Med den höga boniteten 7,7 är det en riktigt bra investeringsfastighet för framtiden. Med äganderätten följer även jakträtt och del i tjärn, Hamptjärn. Ring mäklare för kod till BOM! Försäljningssätt: Bud senast 2018-11-30 Priside 1,9 MSEK

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
27,0 ha
Skogsmark:
25,0 ha
Skogsimpediment:
2,0 ha
Virkesförråd:
4 610 m³sk
Fastighet:
Hällefors Södra Ekeberg 1:6
Grythyttan
Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-30

Budgivning pågår

Högsta bud

1 750 000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
Hällefors Södra Ekeberg 1:6

Virkesrik fastighet, 26 ha , Bergslagen

Skogsfastighet strax utanför orten Grythyttan i Bergslagen. Av fastighetens sammanlagda produktiva skogsmarksareal om 26 ha samlat inom ett och samma område, 1 skifte. Fastigheten är välskött och dagens röjningsbehov litet. Till stor del avverkningsbar skog . Med den höga boniteten 7,7 är det en riktigt bra investeringsfastighet för framtiden. Med äganderätten följer även jakträtt och del i tjärn, Hamptjärn. Ring mäklare för kod till BOM! Försäljningssätt: Bud senast 2018-11-30 Priside 1,9 MSEK

Skogsuppgifter

Skogens åldersfördelning är jämn med tyngdpunkt på mogen skog , huvudsakligen gran 82 % . Bra vägnät . Avd 6 är planterad .

Beskrivning

I Bergslagens skogar ligger denna fastighet. Strax norr om Lindesberg . Ett skifte med växande skog 26 ha , med ett virkesförråd på 4 609 m3sk, vilket bäddar för ett spännande och aktivt skogsbrukande under den närmsta tiden och i framtiden. Bra vägnät,

Jakt

Fastigheten tillhör inget älgjaktområde, så älgjakt är då tillåten under jaktens tre första dagar, Den omsluts av Järnboås älgskötselområde. Kontaktperson för det området är Ann-Christin Pettersson, 0587-60217, 070-3965391, epost: smalandstorp@telia.com Jakten är utarrenderad till 20190701

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697 då ansökan lämnas in.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3150 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter