VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om ca 14 ha

Skogsfastighet om ca 14 ha fördelat på tre skiften. Totalt virkesförråd om ca 1600 m3sk varav ca 900 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Jakten fri för köparen. Fastigheten har fiskerätt i Tegnabysjön och Kårestadsån. Byggnadsfri.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,0 ha
Skogsmark:
14,0 ha
Virkesförråd:
1 593 m³sk
Fastighet:
VÄXJÖ TEGNABY-TOFTA 1:10

Utgångspris

900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
VÄXJÖ TEGNABY-TOFTA 1:10

Skogsfastighet om ca 14 ha

Skogsfastighet om ca 14 ha fördelat på tre skiften. Totalt virkesförråd om ca 1600 m3sk varav ca 900 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Jakten fri för köparen. Fastigheten har fiskerätt i Tegnabysjön och Kårestadsån. Byggnadsfri.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, LRF Konsult 2018-09. Fastigheten Tegnaby-Tofta 1:10 är belägen i Växjö kommun, Hemmesjö-Furuby församling. Dess totala landareal uppgår till ca 13,9 ha varav ca 13,9 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre skiften. Fastigheten innehåller skog i de flesta huggningsklasser med övervikt av röjningsskog. Virkesförrådet är uppskattat till ungefär 1 600 m3sk, vilket ger ca 115 m3sk/ha. Medelboniteten är 7,3 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut som följer: Tall 23% Gran 58% Björk 19%

Skogsvård

Enligt skogsstyrelsen så innehåller fastigheten ingen registrerad nyckelbiotop.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastighetens jakträtt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har fiske i Tegnabysjön och Kårestadsån.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom sakkunnig före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan 13,9 ha produktiv skogsmark Areal enligt fastighetstaxeringen 14 ha skogsmark Areal enligt Lantmäteriets utdrag 128 432 kvm

Forn- och kulturlämningar

En registrerad fornlämning i Riksantikvarieämbetet, Fossil åker.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö, tillhanda senast 2018-11-14 10.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter