VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik obebyggd skogsfastighet om 53 ha

Vackert belägen obebyggd skogsfastighet vid Södra Smedsjön mellan Hunshult och Tosthult öster om Lönsboda. Välskött och virkesrik fastighet som omfattar 53,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 11 090 m3sk och samtidigt med en hög bonitet om 8,9 m3sk. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering och bra vägnät. Egen jakt- och fiskerätt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
53,2 ha
Skogsmark:
45,0 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Vatten:
5,5 ha
Övrigmark:
2,4 ha
Fastighet:
Osby Hunshult 1:49
Hunshult 1:49
Osby
Utgångspris

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-13, kl 01:00

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Victor
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Osby Hunshult 1:49

Virkesrik obebyggd skogsfastighet om 53 ha

Vackert belägen obebyggd skogsfastighet vid Södra Smedsjön mellan Hunshult och Tosthult öster om Lönsboda. Välskött och virkesrik fastighet som omfattar 53,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 11 090 m3sk och samtidigt med en hög bonitet om 8,9 m3sk. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering och bra vägnät. Egen jakt- och fiskerätt. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 som är uppdaterad september 2018 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 45 ha med ett uppskattat virkesförråd om 11 090 m3sk varav 10 176 m3sk är S1 och S2 skog. Trädslagsfördelningen är 85 % gran, 14 % tall och 1 % björk. Medelboniteten är beräknad till 8,9 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 232 m³sk.

Skogsvård

Skogen är mycket välskött och har bra vägnät vilket skapar goda drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen så innehåller fastigheten två mindre områden med sumpskog, ett talldominerat och ett med blandskog av löv och barr.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Södra Smedsjön och Gräingagylet med medlemskap i Östra Örkeneds Fiskevårdsområdesförening.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130000 kr

Vägbeskrivning

Från Lönsboda kör österut på väg 15 (Kyrkhultsvägen) ca 4,5 km till Hunshult. I Hunshult tag avfartsväg till vänster och kör ca 1,2 km norrut mot Tosthult, fastigheten ligger på vänster sida.

Kontakt

bild_Ulrika
bild_Victor
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter