VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om 52 ha vid Vittsjö

Möjlighet till förvärv av en unik skogs- och betesgård vid Vittsjö om 52 ha. Ägorna ligger väl samlade i anslutning till varandra varav ca 33 ha utgör produktiv skogsmark, ca 4 ha myr och 13 ha inägomark. Sammanlagt virkesförrådet uppgår till 2467 m3sk. Äldre pampig mangårdsbyggnad med alldeles särskilda detaljer och tillhörande gårdscentrum. Tidigare torvgrav har omvandlats till härliga vattenområden som lockar till sig det rika viltlivet. Egen jakt- och fiskerätt. I samband med försäljningen ges möjligheten till förvärv av ett modernare bostadshus med generösa utrymmen i tre plan.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,2 ha
Skogsmark:
12,0 ha
Skogsimpediment:
29,0 ha
Åkermark:
11,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Virkesförråd:
2 467 m³sk
Boyta:
50 kvm
Fastighet:
HÄSSLEHOLM HAVRALJUNGA 6:30, 6:31 samt 6:37
Havraljunga 2428
28268 Vittsjö
Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar, djur, eventuell pågående jakt och liknande. För visning av gårdscentrum vänligen kontakta fastighetsmäklaren.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
HÄSSLEHOLM HAVRALJUNGA 6:30, 6:31 samt 6:37

Skogsfastighet om 52 ha vid Vittsjö

Möjlighet till förvärv av en unik skogs- och betesgård vid Vittsjö om 52 ha. Ägorna ligger väl samlade i anslutning till varandra varav ca 33 ha utgör produktiv skogsmark, ca 4 ha myr och 13 ha inägomark. Sammanlagt virkesförrådet uppgår till 2467 m3sk. Äldre pampig mangårdsbyggnad med alldeles särskilda detaljer och tillhörande gårdscentrum. Tidigare torvgrav har omvandlats till härliga vattenområden som lockar till sig det rika viltlivet. Egen jakt- och fiskerätt. I samband med försäljningen ges möjligheten till förvärv av ett modernare bostadshus med generösa utrymmen i tre plan.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Karaktärsfull mangårdsbyggnad från 1800-talet i 1 1/2 plan med renoveringsbehov. Huset är byggt på en gråstensfot med en källare under hela huset. Mangårdsbyggnaden är uppförd med trästomme under tak av plåt, fasad av trä och enkelglasfönster. Taxerad boarea om ca 50 kvm och en taxerad biarea om ca 365 kvm (boarean uppskattas vara större). Uppvärmning via kombinerad olje- och vedpanna, öppen spis samt kakelugn. Enskilt vatten via grävd brunn och enskilt avlopp via äldre, icke godkänd avlopp. Planlösning: Den kringgående gångvägen välkomnar oss till ett av husets två entréer med enastående pardörrar. Entrén till höger förfogar över en rymlig hall med tillgång till badrum samt trappnedgång till källaren. Till höger kommer vi in i ett ljust sällskapsrum som sedan tar oss vidare till köket. Intill köket befinner sig finrummet med öppen spis samt två sovrum. Via finrummet tar vi oss vidare till ett större sovrum med badrum och garderob. Finrummet tar oss även ut till den andra entrén med trappuppgång till den oinredda vinden. Ytterligare finns det ett finrum med kakelugn samt ett mindre allrum.

Ekonomibyggnad i vinkel

Stallbyggnad i vinklar uppförd under tak av plåt och fasad av träpanel samt betongblock med betong- och jordgolv. Byggnaderna har en sammanlagd byggnadsyta om ca 480 kvm och innehåller ett äldre djurstall, maskingarage, åtskilliga förråds- och förvaringsutrymmen samt en smedja med bevarad bakugn.

Hönshus

Ståtligt hönshus uppförd under tak av plåt och fasad av träpanel och betongblock. Hönshuset har en byggnadsyta om ca 60 kvm och används som ett förvaringsutrymme.

Jaktstuga

Jaktstuga uppförd under tak av plåt och fasad av träpanel med en byggnadsyta om ca 25 kvm.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns det en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheterna 32,8 ha produktiv skogsmark samt 4,2 ha myr och har ett uppskattad virkesförråd om ca 2467 m3sk. Planperioden innehåller ett avverkningsförslag på ca 1 006 m3sk. Medelbonitet om 5,6 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen består av 49 % tall, 29 % gran samt 24 % björk.

Åkermark

Areal enligt uppmätning på Metria fastighetskarta om drygt 11,5 ha fördelat på sju skiften.

Betesmark

Areal enligt uppmätning på Metria fastighetskarta om drygt 1,5 ha fördelat på två skiften.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen. Mångfaldig jakt med älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Fastigheterna Havraljunga 6:30 samt 6:31 har fiskerättsandelar om sammanlagt 0,1625 procent i Vittsjöområdets fiskevårdsområde för Oresjön.

Grustag

Provborrning till eventuell brytning av grus har gjorts på fastigheten. Spår av grus har hittats men ingen garanti kan ges hur stora dessa grustäkter är.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Driftkostnader

Elförbrukning - 2 354 kr Försäkring - 3 974 kr

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten Havraljunga 6:30 och 6:31 finns två fornlämningar i form av bebyggelselämningar.

Övrigt

På fastigheterna finns ett flertal vattenfyllda torvgravar om sammanlagt 1,5 ha enligt skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150000 kr

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter