VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet 74 ha i Gräsmyr, Nordmaling

Här kommer chansen att förvärva en obebyggd skogsfastighet i Gräsmyr, Nordmaling. Ca 35 min bilkörning från Umeå. Totalareal 73,8 ha. Virkesförråd beräknat till 7692 m³sk. Fastigheten har ca 9 ha inägomark och ca 63,5 ha produktiv skogsmark. Mycket god tillväxt för området och fina möjligheter! Enligt skogsbruksplanen finns ca 884 m3sk S1-skog, ca 2288 m3sk S2-skog samt ca 90 m3sk S3-skog. Nära Nordmaling och Umeå med all den närservice man behöver! Fastigheten saknar bostadsbyggnad! Däremot finns en lada i anslutning till åkermarken. Mycket fina jaktmöjligheter! Anmäl intresse till fastighetsmäklare Robin Lindström senast 16/11 -18, detta till E-post; robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt. telefon; 070-368 45 21 (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Fastigheten har alldeles nyligen inventerats av Jägmästare David Boström LRF Konsult. Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
73,8 ha
Skogsmark:
63,5 ha
Skogsimpediment:
0,3 ha
Åkermark:
9,0 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
7 692 m³sk
Fastighet:
NORDMALING GRÄSMYR 2:7
Skog Gräsmyr, Nordmaling 74 ha
Utgångspris

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Robin
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
NORDMALING GRÄSMYR 2:7

Skogsfastighet 74 ha i Gräsmyr, Nordmaling

Här kommer chansen att förvärva en obebyggd skogsfastighet i Gräsmyr, Nordmaling. Ca 35 min bilkörning från Umeå. Totalareal 73,8 ha. Virkesförråd beräknat till 7692 m³sk. Fastigheten har ca 9 ha inägomark och ca 63,5 ha produktiv skogsmark. Mycket god tillväxt för området och fina möjligheter! Enligt skogsbruksplanen finns ca 884 m3sk S1-skog, ca 2288 m3sk S2-skog samt ca 90 m3sk S3-skog. Nära Nordmaling och Umeå med all den närservice man behöver! Fastigheten saknar bostadsbyggnad! Däremot finns en lada i anslutning till åkermarken. Mycket fina jaktmöjligheter! Anmäl intresse till fastighetsmäklare Robin Lindström senast 16/11 -18, detta till E-post; robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt. telefon; 070-368 45 21 (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Fastigheten har alldeles nyligen inventerats av Jägmästare David Boström LRF Konsult. Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Gräsmyrs jaktlag.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad till en bonde från Hörnsjö.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Kontakt

bild_Robin
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter