VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Ockelbo

Obebyggd skogsfastighet om cirka 10,1 ha mark fördelad på två skiften i Ockelbo, Gästrikland. Drygt 9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om cirka 1 900 m³sk varav cirka 868 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Fastigheten ingår i Åbyggeby jaktklubb som jagar på 119 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
10,1 ha
Skogsmark:
9,2 ha
Skogsimpediment:
0,9 ha
Fastighet:
OCKELBO ÅBYGGEBY 8:32

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-12

Kontakt

bild_Daniel
bild_Andreas
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
OCKELBO ÅBYGGEBY 8:32

Skogsfastighet i Ockelbo

Obebyggd skogsfastighet om cirka 10,1 ha mark fördelad på två skiften i Ockelbo, Gästrikland. Drygt 9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om cirka 1 900 m³sk varav cirka 868 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Fastigheten ingår i Åbyggeby jaktklubb som jagar på 119 hektar.

Allmänt

Fastigheten Ockelbo Åbyggeby 8:32 har en total areal om 10,1 ha och är belägen cirka 9 km nordväst om Ockelbo, Gästrikland. Innehavet är fördelat på två närbelägna skiften och består uteslutande av skogsmark och skogsimpediment (myr).

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Mellanskog. Skogsmarken består uteslutande av medelålders och äldre skog. Medelboniteten är beräknad till 5,7 m³sk/ha. Virkesförrådet uppskattas till totalt cirka 1 918 m³sk varav cirka 868 m³sk är slutavverkningsmogen skog. Tall är det dominerande trädslaget på fastigheten och utgör 76 % av fastighetens totala virkesförråd. Medelvolymen per ha är cirka 208 m³sk. För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser, avdelningsbeskrivning samt skogskarta.

Jakt

Jakten nyttjas av Åbyggeby jaktklubb.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns en kulturlämning i form av en kolbotten registrerad på fastigheten. Denna kolbotten återfinns i avdelning 32 och är markerad med ett K i bifogad skogskarta.

Inteckningar

Det finns 2 skriftliga pantbrev om totalt 10 000 kr uttaget i fastigheten. Pantbreven har förkommit. Fastighetsägarna har ansökt om dödning av förkommen handling.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Andreas
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken

Liknande fastigheter