Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Byggnadsfria skogsfastigheter vid Ignaberga, 58 ha

Byggnadsfria skogsfastigheter vid Ignaberga strax sydöst om Hässleholm. Total landareal för fastigheterna om ca 58 ha, varav 57,6 ha består av produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd om ca 10 706 m3sk varav ca 7 600 m3sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 8,7 m3sk/ha. Varierande skogslandskap med härliga bokbackar, olikåldrig granskog samt ek- och björkpartier med hög trivsel för viltlivet. Upplåten jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
57,0 ha
Skogsmark:
42,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Skogsmark:
14,0 ha
Virkesförråd:
10 706 m³sk
Fastighet:
HÄSSLEHOLM IGNABERGA 70:1

Utgångspris

6 800 000 kr

Visning

Skog och mark undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
HÄSSLEHOLM IGNABERGA 70:1

Byggnadsfria skogsfastigheter vid Ignaberga, 58 ha

Byggnadsfria skogsfastigheter vid Ignaberga strax sydöst om Hässleholm. Total landareal för fastigheterna om ca 58 ha, varav 57,6 ha består av produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd om ca 10 706 m3sk varav ca 7 600 m3sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 8,7 m3sk/ha. Varierande skogslandskap med härliga bokbackar, olikåldrig granskog samt ek- och björkpartier med hög trivsel för viltlivet. Upplåten jakträtt.

Skogsuppgifter

För fastigheterna finns det en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheterna 57,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om ca 10 700 m3sk, varav ca 7 600 m3sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 8,7 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 37 % bok, 30 % gran, 15 % klibbal, 10 % björk, 7 % ek, 1 % tall och färre än 1 % ask.

Jakt

Jakträtten är upplåten och löper t.o.m. 30 juni 2019. I området finns älg, rådjur och vildsvin.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller fastigheterna sex olika sumpskogsområden med dominans av klibbal samt en mindre andel björk.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten Hässleholm Ignaberga 70:1 har ett grundvattenskydd intill och längs med den östra fastighetsgränsen. Grundvattenskyddet går inte in på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns tre fornlämningar som utgörs av områden med fossil åkermark.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

Ignaberga är ett naturskönt område precis intill Hässleholm med goda vägförbindelser. Via väg 21 är det endast 8 km till Hässleholm och ca 25 km Kristianstad.

Vägbeskrivning

Från Hässleholm: Via väg 21 tar ni avfarten mot höger till Ignaberga för att sedan direkt svänga till vänster. Efter ca 400 tar ni en svag högersväng. Efter ca 400 m svänger ni skarpt till vänster för att sedan svänga skarpt till höger efter ca 40 m. Därefter följer ni grusvägen i ca 1 km, fastigheten Ignaberga 70:1 befinner sig sedan på er vänstra sida.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter