VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Kubikfabrik i Gullsjönäs Vännäs 184 ha!

LRF Konsult kan genom fastighetsmäklare Robin Lindström med stort nöje presentera denna skogsfastighet i Gullsjönäs- Vännäs! Fastigheten är högt och fint belägen i ett varierat och böljande skogslandskap. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastighetens åldersklassfördelning ger goda möjligheter till långsiktig investering där den äldre skogen bär löpande kostnader och den yngre bidrar med årlig löpande volymtillväxt. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination med rekreation i form av jakt i naturskönt område samt produktion/rekreation av insats i den egna skogen. Fastigheten kan ses både produktions/investeringsfastighet samt som rekreationsfastighet med dess fina belägenhet samt goda jakt och fiskemöjligheter. - Virkesförråd beräknat till totalt 16018 m³sk - 2793 m³sk S-skog - 12 387 m³sk G1- skog. - Totalareal 183,9 ha varav 179,1 ha produktiv skogsmark. Nyupprättad skogsbruksplan av Jägmästare David Boström LRF Konsult. Nära Vännäs och Umeå med all den närservice man behöver! Fastigheten saknar byggnader! Anmäl intresse till fastighetsmäklare Robin Lindström senast 16/11 -18 kl 17:00, detta till E-post; robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt. telefon; 070-368 45 21 (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
183,9 ha
Skogsmark:
179,1 ha
Myr/kärr/mosse:
1,1 ha
Väg och kraftledning:
2,1 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
16 018 m³sk
Fastighet:
VÄNNÄS GULLSJÖNÄS 3:3
Gullsjönäs 184 ha skog
Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Robin
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
VÄNNÄS GULLSJÖNÄS 3:3

Kubikfabrik i Gullsjönäs Vännäs 184 ha!

LRF Konsult kan genom fastighetsmäklare Robin Lindström med stort nöje presentera denna skogsfastighet i Gullsjönäs- Vännäs! Fastigheten är högt och fint belägen i ett varierat och böljande skogslandskap. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastighetens åldersklassfördelning ger goda möjligheter till långsiktig investering där den äldre skogen bär löpande kostnader och den yngre bidrar med årlig löpande volymtillväxt. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination med rekreation i form av jakt i naturskönt område samt produktion/rekreation av insats i den egna skogen. Fastigheten kan ses både produktions/investeringsfastighet samt som rekreationsfastighet med dess fina belägenhet samt goda jakt och fiskemöjligheter. - Virkesförråd beräknat till totalt 16018 m³sk - 2793 m³sk S-skog - 12 387 m³sk G1- skog. - Totalareal 183,9 ha varav 179,1 ha produktiv skogsmark. Nyupprättad skogsbruksplan av Jägmästare David Boström LRF Konsult. Nära Vännäs och Umeå med all den närservice man behöver! Fastigheten saknar byggnader! Anmäl intresse till fastighetsmäklare Robin Lindström senast 16/11 -18 kl 17:00, detta till E-post; robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt. telefon; 070-368 45 21 (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skattetal

Mantal - 29/1280

Fiske

Ingår i Selet- Långfors FVO (fiskevårdsområde). Fiske i Vindelälven.

Jakt

Gert Lindmarks Jaktlag. Totalt 6 st lotter. 1600 ha. Tidigare års tilldelning av älg 6+6. Jaktlaget har en stuga på fastigheten, som köpare erbjuds man delta i jakten och därmed stugan. Jaktlaget har en önskan att låta stugan stå kvar.

Besiktning och undersökningsplikt

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Övrigt - Mobiltäckning

Bra täckning på mobilen/4G, då mobilmast ligger nära.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Robin
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter