Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Nysäterns fjällgård!

Nysäterns fjällgård är en av idag två naturliga utsteg/insteg till vandring inom Sonfjälls området. Gården har bedrivit åretrunt verksamhet i form av stuguthyrning, servering i form av "våffelstuga"/cafeverksamhet samt kurser i healing och välbefinnande. Utöver den på fastigheten centrala mangårdsbyggnaden finns till fastigheten flera uthyrningsstugor av olika karaktär, samt ytterligare äldre mer klassiska vallbyggnader. Samtliga uthyrningsstugor håller hög invändig standard. Väg till fastigheten är öppen hela året. Möjligheterna är oändliga för den friluftsintresserade entreprenören. Gården unika belägenhet öppnar för ett mycket stort spektra inom upplevelseturism mm. Alternativt möjligheten att bo nära inpå fjället, men ändå ha en civiliserad standard om så önskas. Prisidé: 1 975 000 kr Försäljningssätt: Öppen budgivning

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Härjedalen Hede kyrkby 72:3
Nysätern 510
84093 Hede
Utgångspris

1 975 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

2 050 000 kr

Visning

Om visning av fastighetens byggnader önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Hede kyrkby 72:3

Nysäterns fjällgård!

Nysäterns fjällgård är en av idag två naturliga utsteg/insteg till vandring inom Sonfjälls området. Gården har bedrivit åretrunt verksamhet i form av stuguthyrning, servering i form av "våffelstuga"/cafeverksamhet samt kurser i healing och välbefinnande. Utöver den på fastigheten centrala mangårdsbyggnaden finns till fastigheten flera uthyrningsstugor av olika karaktär, samt ytterligare äldre mer klassiska vallbyggnader. Samtliga uthyrningsstugor håller hög invändig standard. Väg till fastigheten är öppen hela året. Möjligheterna är oändliga för den friluftsintresserade entreprenören. Gården unika belägenhet öppnar för ett mycket stort spektra inom upplevelseturism mm. Alternativt möjligheten att bo nära inpå fjället, men ändå ha en civiliserad standard om så önskas. Prisidé: 1 975 000 kr Försäljningssätt: Öppen budgivning

Byggnader

Huvudbyggnad, Café

Större mangårdsbyggnad i timmer med tegeltak. Uppförd i 1 1/2 plan på plintgrund. Centralbyggnad på Nysäterns fäbod. Används idag som serveringslokal, servicehus samt boende. Uppvärmning från direktverkande el samt braskamin på båda våningsplanen. Godkänt restaurangkök. Planlösning Entreplan med hall, "storstuga"/serveringsrum, kök, butik samt förråd. Övreplan med hall, 2 behandlingsrum, badrum, klädkammare och större allrum/sal. Vatten: Borrad brunn, gemensamt med övriga byggnader Avlopp: Egen brunn, gemensamt med övriga byggnader

Uthyrningsstugor

På fastigheten finns fyra st fullt utrustade uthyrningsstugor. Samtliga stugor har invändigt totalrenoverats och håller hög standard. Antal bäddar varierar från 4-8 st. I samtliga stugor ges möjlighet till självhushåll. Gemensamt vatten och avlopp till samtliga stugor.

"Järven"

Timmerstuga med plåttak på plintgrund. Kopplade tvåglasfönster. Inredd med allrum, sovrum, badrum samt köksdel. Uppvärmning från direktverkande el. 4+1 bäddar. Altan på framsidan.

"Björnstugan"

Ljus, fräsch och rymlig stuga som invändigt är helt nyrenoverad. Stugan håller med 6+2 bäddar och är uppförd i timmer med plåttak på plintgrund. Fönster av typ kopplade tvåglas. Planlösning med 3 rok och badrum. Uppvärmning med direktverkande el och braskamin.

"Lostugan"

Ljus och rymlig timmerstuga. Helt nyrenoverad invändigt och trevligt planerad för det större sällskapet. Stugan har plåttak samt fönster av typ kopplade tvåglas. Öppen planlösning med köksdel och avskärmade sovplatser. Uppvärmning med direktverkande el. Rymmer 4+4 bäddar.

"Fäbodstuga"

Timmerstuga med plåttak på plintgrund. Kopplade tvåglasfönster. Inredd med allrum, sovrum, badrum samt köksdel. Uppvärmning från direktverkande el. Möjlighet till 4+2 bäddar. Stor altan på framsidan.

Förrådsbyggnad

Stuga i trä med plåttak på natursten. Planlösning med 2 rum. Används idag som förrådsbyggnad.

Timmerlador

Tillhörande sedvanliga fäbodlador. Timmer med plåttak.

Skogsuppgifter

Till fastigheten hör omkringliggande skog om ca 1 ha. I huvudsak tall.

"Säljaren berättar"

Nysäterns Fjällgård Nysäterns Fjällgård ligger i härliga Härjedalen, en idyllisk plats i anslutning till Sonfjällets Nationalpark. Gården har fyra nyrenoverade stugor med självhushåll för uthyrning året om. Vintertid är det framförallt skid- och skoteråkare som besöker oss då skoterleden går precis vid husknuten och Skärsjövålens fantastiska längdskidspår endast är ca 3 km bort. Sonfjället erbjuder även det, fantastiska dagsturer på både längd- och turskidor för alla då vi med hjälp av Länsstyrelsens Naturbevakare försöker hålla lederna trampade runt och i Nationalparken. Även skidentusiaster med stighudar för friåkning är ett ökande inslag då fjället hålls tillgängligt även vintertid. På gården finns en Storstuga med café som kan ta emot ca 40 gäster. Då det finns möjlighet att besöka vår lilla butik med div handarbeten, smycken, böcker mm eller titta på den konst vi har från både lokala och icke lokala konstnärer blir väntan på den högt uppskattade svenska våfflan med hjortronsylt och grädde inte så lång. Köket är förberett för diskmaskin och stekbord, ett furan flex system är installerat i skorstenen och ett alkoholtillstånd går att ansöka. Gården används även som kursgård, framförallt helgskurser med mat och boende. Ett uppskattat läge då tystnaden, naturen och miljön är optimal för att koppla bort den stress som vi ofta omger oss av idag. Mellan feb-maj då området besöks av både turism och stugägare är gården ett uppskattat ställe att hålla möten, luncher och andra träffar på. Vi har ett bra samarbete bla med: - Lokala guider för vandring, björnsafari och turer på fjället - Hede Turism - Skärsjövålens fritidsområde - Länsstyrelsen

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser fastigheten Härjedalen Hede kyrkby 72:3, med undantag från mindre markområde. Detta område kommer genom lantmäteriförrättning att avskiljas från fastigheten. Markområdet är markerat i kartmaterial som presenters i försäljningsprospektet. Säljaren ansvarar för att ansöka och inlämna erforderliga lantmäterihandlingar avseende denna åtgärd, samt står samtliga kostnader för densamma. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten bedöms ha ett kulturhistoriskt intresse varvid kontakt bör tas med Länsmuseet i Östersund innan större förändringar av fastighetens karaktär utföres.

Snöröjning

Väg till fastigheten är öppen året runt. Fastighetsägarna erlägger avgift utifrån behovet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900000 kr

Övrigt

Välkommen till Nysäterns Fjällgård i Härliga Härjedalen! Nysäterns fäbodar ligger 750 m.ö.h. vid foten av Sonfjället och nationalparken. Nysätern finns cirka 19 km söder om Hede, och är en av startpunkterna in i Sonfjällets nationalpark. Här finns bilparkering och du har en fin vandring på 5 km till Sododalen där det står en raststuga. Vi erbjuder mat och dryck, boende och en butik. Här är en lämplig utgångspunkt för en vandring i Björnens rike.

Områdesbeskrivning

Härjedalens hjärta Sonfjällets nationalpark är ett formskönt fjällområde mitt i Härjedalen. En liten del av Sonfjällsmassivet avsattes redan år 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa. Senare utvidgades nationalparken så att hela fjället med omgivande skogslandskap skyddades. Björnen är områdets karaktärsart, men det skygga djuret visar sig sällan. Man ser istället dess närvaro genom spillning, spår och urätna myrstackar. I området finns även lämmel, ren och älg, och ett rikt fågelliv med bland annat ljungpipare och ripor. Med lite tur kan man även se fjällvråk, kungsörn och lodjur. Naturskådespel I Sonfjällsområdet utspelades en av slutscenerna i ett dramatiskt naturskådespel när landet växte fram ur inlandsisen. När isen smälte undan och hela ismassan sjönk ihop kunde de högsta fjällen i väster titta upp ovanför istäcket. Växtligheten tog fart, de första hjortdjuren gjorde sitt intåg och i hälarna på de eftertraktade bytesdjuren följde människan. Det kan ha funnits människor här i mer än 8 000 år! Fäbodkultur och friluftsliv I nationalparksområdet finns unika möjligheter till spännande upplevelser. Nyvallen är en levande fäbod som varit i drift ända sedan början av 1700-talet och som är väl värd ett besök. Både Nyvallen och Nysätern utgör små naturreservat som ligger inom nationalparksområdet. Nyvallen, Nysätern och Dalsvallen är fina utgångspunkter för turer och erbjuder även stuguthyrning.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter