VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog i Eriksborg, Vännäs!

Två skogsfastigheter med separata fastighetsbeteckningar om ca 18 ha i Eriksborg, ca 4,5 mil från Umeå och ca 16 km från Vännäs. Fastigheterna har bra bonitet på ca 4,4 m3sk/ha/år och här finns idag enligt skogsbruksplanen ca 1400 m3sk varav 28% tall, 52% gran och 20% löv. Vidare finns ca 6 ha inäga/åker. Fastigheterna är lättåtkomliga och ligger nära varandra vilket möjliggör ett rationellt skogsbruk. Här finns bra möjligheter till jakt och fiske! Fastigheterna har inga byggnader! Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/11 -18 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511. (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Eriksborg 1:9, Eriksborg 1:11
Eriksborg 1:9, Eriksborg 1:11
Vännäs
Utgångspris

545 000 kr

Kontakt

bild_Fredrik
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Eriksborg 1:9, Eriksborg 1:11

Skog i Eriksborg, Vännäs!

Två skogsfastigheter med separata fastighetsbeteckningar om ca 18 ha i Eriksborg, ca 4,5 mil från Umeå och ca 16 km från Vännäs. Fastigheterna har bra bonitet på ca 4,4 m3sk/ha/år och här finns idag enligt skogsbruksplanen ca 1400 m3sk varav 28% tall, 52% gran och 20% löv. Vidare finns ca 6 ha inäga/åker. Fastigheterna är lättåtkomliga och ligger nära varandra vilket möjliggör ett rationellt skogsbruk. Här finns bra möjligheter till jakt och fiske! Fastigheterna har inga byggnader! Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/11 -18 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511. (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Jakt

Jakträtt i Londons Viltvårdsområde, detta på ca 2770 ha.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Inteckningar

Nuvarande inteckningar är under dödning vilket gör fastigheterna inteckningsfria.

Kontakt

bild_Fredrik
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter