VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog i Pengsjö, Vännäs!

Tre skogsfastigheter med separata fastighetsbeteckningar om ca 37 ha i Pengsjö, ca 4 mil från Umeå och ca 1 mil från Vännäs. Fastigheterna har bra bonitet på ca 3,8 m3sk/ha/år och här finns idag enligt skogsbruksplanen ca 2487 m3sk varav 35% tall, 50% gran och 15% löv. Vidare finns ca 12 ha inäga/åker. På fastigheterna finns enklare byggnader i form av övernattningsstuga, förråd och garage. Fastigheterna är lättåtkomliga och ligger nära varandra vilket möjliggör ett rationellt skogsbruk. Här finns bra möjligheter till jakt och fiske! Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/11 -18 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511. (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Pengsjö 16:1, Pengsjö 2:9, Berglunda 1:5
Pengsjö 16:1, Pengsjö 2:9, Berglunda 1:5
Vännäs
Utgångspris

945 000 kr

Kontakt

bild_Fredrik
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Pengsjö 16:1, Pengsjö 2:9, Berglunda 1:5

Skog i Pengsjö, Vännäs!

Tre skogsfastigheter med separata fastighetsbeteckningar om ca 37 ha i Pengsjö, ca 4 mil från Umeå och ca 1 mil från Vännäs. Fastigheterna har bra bonitet på ca 3,8 m3sk/ha/år och här finns idag enligt skogsbruksplanen ca 2487 m3sk varav 35% tall, 50% gran och 15% löv. Vidare finns ca 12 ha inäga/åker. På fastigheterna finns enklare byggnader i form av övernattningsstuga, förråd och garage. Fastigheterna är lättåtkomliga och ligger nära varandra vilket möjliggör ett rationellt skogsbruk. Här finns bra möjligheter till jakt och fiske! Anmäl intresse till mäklare Fredrik Norlin, senast 15/11 -18 kl 17:00, detta till E-post; fredrik.norlin@lrfkonsult.se alt. telefon; 073-66 00 511. (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.) Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Jakt

Jakträtt i Londons Viltvårdsområde, detta på ca 2770 ha.

Inteckningar

Nuvarande inteckningar är under dödning vilket gör fastigheterna inteckningsfria.

Kontakt

bild_Fredrik
bild_David
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter