VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog i Ytterboda, ca 25 ha

Skogsfastighet ca 2,8 mil utanför Umeå bestående av ett skifte på ca 25 ha. Skogsmarksarealen uppgår till ca 23 ha. Virkesförrådet har uppskattats till ca 2900 m3sk och består till största del av talldominerad G1-skog. Ingår för närvarande i jaktlag.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
26,4 ha
Skogsmark:
23,4 ha
Skogsimpediment:
2,3 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Inägomark:
0,5 ha
Virkesförråd:
2 900 m³sk
Fastighet:
UMEÅ YTTERBODA 2:28

Utgångspris

980 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Johanna
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
UMEÅ YTTERBODA 2:28

Skog i Ytterboda, ca 25 ha

Skogsfastighet ca 2,8 mil utanför Umeå bestående av ett skifte på ca 25 ha. Skogsmarksarealen uppgår till ca 23 ha. Virkesförrådet har uppskattats till ca 2900 m3sk och består till största del av talldominerad G1-skog. Ingår för närvarande i jaktlag.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en grön skogsbruksplan upprättad som reviderats och uppdaterats hösten 2018 av Johanna Högberg LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 23 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 900 m3sk varav ca 2600 m3sk är G1-skog. Skogsmarken domineras av tall som står för ca 54 % av virkesförrådet, tall ca 33 % och blandat löv resten. Avdelning 10 och 12 är igenväxande inägomark, där avdelning 12 klassas som skogsmark.

Läge

Fastigheten består av ett skifte och ligger ca 2,8 mils bilväg från Umeå Centrum. Genom skiftet går vägen från E4:an mot Skeppsvik.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesområde med beskrivning lövskog, avdelning 17 och 18 i skogsbeskrivning. I övrigt finns inga naturvärden registrerade på fastigheten. Källa: SeSverige.

Jakt

Ingår i Umeå Nordöstra älgskötselområde. Ingår för närvarande i jaktlag.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn/kulturlämning finns registrerare på fastigheten. Källa: SeSverige

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100000 kr

Kontakt

bild_Johanna
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter