VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog, jakt torp 41 ha

I Värmlands skogar ligger denna fastighet med enskilt högt läge. Strax norr om Gräsmark ligger fastigheten. Fastigheten har en mycket trevlig arrondering , två skifte med växande skog 37 ha, med ett virkesförråd på 8 097 m3sk, vilket bäddar för ett spännande och aktivt skogsbrukande under den närmsta tiden och i framtiden. Det är en fastighet att äga om man är frilufts-, sport-, eller jakt-och fiskeintresserad. Goda jakt möjligheter. Byggnationen är ett torp i skogen, timrad, med lada, vedbod, förråd , vedbod, utedass, grävd brunn, ej el. Renoveringsbehov.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
8 097 m³sk
Fastighet:
SUNNE ULVSBY 3:12 och Önsby 2:3
Sunne
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
SUNNE ULVSBY 3:12 och Önsby 2:3

Skog, jakt torp 41 ha

I Värmlands skogar ligger denna fastighet med enskilt högt läge. Strax norr om Gräsmark ligger fastigheten. Fastigheten har en mycket trevlig arrondering , två skifte med växande skog 37 ha, med ett virkesförråd på 8 097 m3sk, vilket bäddar för ett spännande och aktivt skogsbrukande under den närmsta tiden och i framtiden. Det är en fastighet att äga om man är frilufts-, sport-, eller jakt-och fiskeintresserad. Goda jakt möjligheter. Byggnationen är ett torp i skogen, timrad, med lada, vedbod, förråd , vedbod, utedass, grävd brunn, ej el. Renoveringsbehov.

Byggnader

Skogsuppgifter

Fastigheterna ligger i vackra Värmland, Sunne Kommun, Gräsmark församling. Fastigheten består av två skiften med total areal på 40,7 ha varav 36,9 ha är produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen.

Mösstömta

Med ett skogligt läge strax utanför Gräsmark finner vi denna charmiga lilla röda torp med vita knutar, med bla äldre lada, uthus med förråd och vedbod, Torpet kallas "Mösstömta". Torpet bjuder på allrum, kök med vedspis, sovrum , utedass , grävd brunn. Saknas El. Eldstäderna är ej i bruk. Något för dig som vill lämna stress och bara koppla av med jakt, bärplockning och naturupplevelser.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens då ansökan lämnas in.

Jakt

Jakten tillfaller köparen den 20190701

Städning

Det kommer inte att ske någon ytterligare städning av gården. . Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår till köparen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Delförsäljning

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheterna i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare.

FRISKRIVNING

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter