Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet i Sördal, Storuman

Tillväxtfastighet i Sördal, Storuman. Totalt 343 ha fördelat på tre skiften. - 272 ha produktiv mark. - Totalt 11 000 m³sk. - Ca 75% av skogsmarksarealen är Röj-, & Gallringsskog. - Jakt i Laisbäcks jaktlag som jagar på ca 1 500 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
343,4 ha
Skogsmark:
272,3 ha
Myr/kärr/mosse:
37,4 ha
Åkermark:
0,3 ha
Berg/hällmark:
27,8 ha
Vatten:
5,6 ha
Virkesförråd:
11 039 m³sk
Fastighet:
Storuman Dal 1:13
Sördal 112
92399 Storuman
Utgångspris

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-14, kl 17:00

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
Storuman Dal 1:13

Tillväxtfastighet i Sördal, Storuman

Tillväxtfastighet i Sördal, Storuman. Totalt 343 ha fördelat på tre skiften. - 272 ha produktiv mark. - Totalt 11 000 m³sk. - Ca 75% av skogsmarksarealen är Röj-, & Gallringsskog. - Jakt i Laisbäcks jaktlag som jagar på ca 1 500 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 272,3 ha med ett virkesförråd om 11 000 m³sk varav ca 1 300 m³sk är R-skog, 4 700 m³sk är G1-skog, 720 m³sk är S2 skog, 2 490 m³sk är S3-skog samt 1 700 m³sk är E-skog. Till vänster finns en länk där du kan titta på en Flygfilm över fastigheten!

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning om 6,5 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Allmänt

Fastigheten är belägen i och omkring byn Sördal. Sördal ligger ca 9 km norr om Storuman tätort. Fastigheten består utav 3 skiften.

Jakt

Fastigheten har ett skifte registrerat i Laisbäck Jaktlag som jagar på ca 1 500 ha. Fastigheten har ett skifte registrerat i Högland-Vackerlidens licensområde. Detta licensområde jagar inte på fastigheten/skiftet. För mer information kring jakten kontakta berörd fastighetsmäklare.

Naturvärden

Det finns tre områden som är nyckelbiotoper avd 7, 30 och 52. Avd 52 består till merparten av berg, impediment. (Källa: Sesverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Storuman kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2200000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele

Liknande fastigheter