VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Norrbyberg

Skogsfastighet mellan Blåviksjön och Björksele intill byn Norrbyberg. Totalt 49 ha varav 36 ha produktiv skogsmark. - Totalt 2 080 m³sk - Jakt i Norrbybergs VVO (4 323 ha) - Inga bostadsbyggnader

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
49,6 ha
Skogsmark:
36,2 ha
Skogsimpediment:
11,1 ha
Skog med restriktion:
2,3 ha
Virkesförråd:
2 084 m³sk
Fastighet:
LYCKSELE NORRBY 1:65
Norrbyberg
921 95 Norrbyberg
Utgångspris

600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-16

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
LYCKSELE NORRBY 1:65

Skogsfastighet i Norrbyberg

Skogsfastighet mellan Blåviksjön och Björksele intill byn Norrbyberg. Totalt 49 ha varav 36 ha produktiv skogsmark. - Totalt 2 080 m³sk - Jakt i Norrbybergs VVO (4 323 ha) - Inga bostadsbyggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksbeskrivning upprättad 2018-09 av David Boström LRF Konsult. Enligt skogsbeskrivning omfattar skogsmarken ca 36,2 ha och ett uppskattat totalt virkesförråd om ca 2 084 m³sk. Varav ca 320 m³sk R2-skog, 840 m³sk G1-skog samt 770 m³sk S1-skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Allmänt

Fastigheten är belägen mellan Blåviksjön och Björksele intill byn Norrbyberg. Från Lycksele tätort till Norrbyberg är det ca 58 km.

Jakt

Jakt i Norrbybergs VVO som jagar på ca 4 323 ha.

Naturvärden

Hela avdelning 20 i skogsbruksplanen är ett inlöst område, Biotopskydd. I avdelning 9 finns en registrering med sumpskog. I övrigt finns inga fornminnen eller kulturhistoriska lämningar registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele

Liknande fastigheter