VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård i Sankt Anna skärgård - 83,1 ha

Sundö ligger vid den sydöstra delen av Södra Finnö och omfattar totalt 83 ha fördelat på tre närliggande skiften. På gårdens marker vid Bastuvik finns en badplats med klippor och en långgrund sandbotten och utöver detta har gården en ca 1 700 m lång strandremsa mot Östersjön. Mangårdsbyggnaden är från 1880-talet och har en boarea om 171 kvm, till det finns även en gäststuga, en sjöbod samt en magasinsbyggnad. Arealen åkermark är ca 15 ha och skogsmarksarealen är ca 38 ha och har ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Fastigheten erbjuder bra möjligheter till jakt och fiske.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
83,1 ha
Skogsmark:
38,2 ha
Myr/kärr/mosse:
0,8 ha
Berg/hällmark:
24,8 ha
Inägomark:
17,9 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
5 214 m³sk
Boyta:
171 kvm
Fastighet:
SÖDERKÖPING SUNDÖ 1:12
Sundö 6
61593 Valdemarsvik
Utgångspris

5 560 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-30

Visning

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping
SÖDERKÖPING SUNDÖ 1:12

Gård i Sankt Anna skärgård - 83,1 ha

Sundö ligger vid den sydöstra delen av Södra Finnö och omfattar totalt 83 ha fördelat på tre närliggande skiften. På gårdens marker vid Bastuvik finns en badplats med klippor och en långgrund sandbotten och utöver detta har gården en ca 1 700 m lång strandremsa mot Östersjön. Mangårdsbyggnaden är från 1880-talet och har en boarea om 171 kvm, till det finns även en gäststuga, en sjöbod samt en magasinsbyggnad. Arealen åkermark är ca 15 ha och skogsmarksarealen är ca 38 ha och har ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Fastigheten erbjuder bra möjligheter till jakt och fiske.

Byggnader

Kommentarer från säljarna Falkman/Hammarlund: "Vi tror att den nya ägaren till Sundö 1:12, är en familj som särskilt uppskattar mangårdsbyggnaden på den gamla släktgården. Byggd på 1880-talet kan man med inte alltför genomgripande renovering återställa interiören till sitt ursprung. Högt i tak och med stora ljusa rum, med vackra ursprungliga trägolv, och rörspisar i varje rum, utmärker det huset som en för den tiden modern byggnad. Köket med sin spiskåpa med bakugn och vedspis fullbordar 1880-talskänslan. Kanske går det till och med att anpassa de gamla väggfasta skåpen till den nya inredning som behövs för att få ett fungerande kök. Bästa badviken på Södra Finnö är Bastuvik, som finns på gårdens marker. Den är med sina släta klippor och en långgrund sandbotten, en underbar miljö passande alla, men speciellt för barnfamiljer."

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd år 1880 på torpargrund, med stomme i stående timmer och putsad fasad. Sadeltak med frontespis och takbeklädnad av betongtegel. Den taxerade boarean är 171 kvm (samt 9 kvm biarea) och fördelar sig på sex rum, två kök samt hallar och sidovindar. Nedre plan håller fyra rum med vackra furugolv och rörspisar samt kakelugn (ej godkända för eldning). Hall samt före detta kök med gammal vedspis och bakugn. På övre plan finns allrum, hall och sovrum med furugolv. Kök med spis/ugn, diskho, vedspis och skafferi/förråd i en sidovind. Övriga sidovindar används som förrådutrymmen och en används som enklare våtutrymme. Enskilt vatten från borrad källa (delas även med ett antal stugor) och byggnadens avlopp är endast för gråvatten. Uppvärmning via direktverkande el och bostaden håller även ett antal eldstäder, men dessa är ej godkända för eldning. Bostaden är i behov av renovering/ombyggnad för att uppnå normal boendestandard.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är/används som permanentbostad.

Uthus

Byggnad i trä med tak av betongtegel som inrymmer en gäststuga med pentry/hall och ett allrum som värms via direktverkande el. Pentryt är utrustat med en spis med två plattor, kylskåp och diskho. Under byggnaden finns en källare som är muntligt upplåten.

Magasin

Byggnad i trä med tak av tegel. Här finns förråd samt en bar och på övervåningen har det gamla magasinet fungerat som festlokal.

Övriga byggnader

Fd. smedja med inrasat tak. Bod i trä med tak av tegel. Två utedass.

Sjöbod

Till fastigheten hör en sjöbod som finns på samfälligheten vid Sundviken (Sundö S:2).

Skogsuppgifter

Skogsmarken har inventerats av Erik Hansson, LRF Konsult i september 2018. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken 38,2 ha med ett virkesförråd om ca 5 200 m³sk vilket motsvarar ca 136 m³sk per ha. Virkesförrådet domineras av tall (87 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,8 m³sk per ha. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning bedöms till ca 2 900 m³sk (G2, S1 och S2-skog). Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår till 15 ha enligt fastighetstaxeringen. Arealen är upplåten genom skriftligt ettårigt avtal och stödrätter överlåtes vederlagsfritt till fastighetsägaren vid arrendets upphörande.

Naturvärden

Det finns två områden som är registrerade för höga naturvärden som tillsammans omfattar ca 13,9 ha och berör avdelningarna 1, 2, 3, 4, samt 25 i skogsbruksplanen (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Hammarkinds häradsallmänning

Fastigheten har 0,4888 mantal i Hammarkinds Häradsallmänning. Fastighetens utdelning under perioden 2013 - 2017 uppgår i genomsnitt till ca 1 800 kr per år ( 3 740 kr/mantal).

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligt upplåten. Fiske i fiskelotten B, utlagd vid laga skifte av fiske (se karta över fiskevattnet till Sundö by).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd inom Söderköpings kommuns glesbygdsområde det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 52000 kr

Vägbeskrivning

Ta väg 210 och kör mot skyltning S Finnö (väg 210 och senare väg 818). På Södra Finnö så ta av mot höger vid skyltning mot L:a S t. Getterö . Ta höger igen efter knappt 100 m. Kör grusvägen ca 1,8 km och ta vänster mellan ekonomibyggnaderna.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping

Liknande fastigheter