VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Nide

Skogsfastighet om ca 15 hektar produktiv skogsmark, virkesförrådet uppgår till ca 2300m³sk och en bonitet om ca 3,6m³sk/ha/år. Jakträttigheter finns.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
18,1 ha
Skogsmark:
15,6 ha
Myr/kärr/mosse:
1,4 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Virkesförråd:
2 300 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ NIDE 1:4 och 1:9

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-15, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ NIDE 1:4 och 1:9

Skogsfastighet i Nide

Skogsfastighet om ca 15 hektar produktiv skogsmark, virkesförrådet uppgår till ca 2300m³sk och en bonitet om ca 3,6m³sk/ha/år. Jakträttigheter finns.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jörgen Burstedt 2014 och sedan räknats upp med hjälp av pc-skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 15 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2300 m³sk varav ca 2130 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Jakt

Ingår Norrlångträsk jaktlag.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter