VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött skog i Rusele

Tre stycken skogsfastigheter i Rusele med omnejd. Totalt 114,9 ha varav 84 ha produktiv skogsmark. - Totalt virkesförråd ca 8 300 m³sk - Ca 5 400 m³sk Gallringsskog - Ca 2 600 m³sk Slutavverkningsskog - Jakt i Rusele VVO (7 015 ha) - Inga bostadsbyggnader

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
114,9 ha
Skogsmark:
84,0 ha
Skogsimpediment:
30,9 ha
Virkesförråd:
8 309 m³sk
Fastighet:
LYCKSELE RUSELE 2:40, LYCKSELE RUSELE 2:23 & LYCKSELE RUSELE 4:20
Rusele
921 95 Blåviksjön
Utgångspris

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-11-23

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
LYCKSELE RUSELE 2:40, LYCKSELE RUSELE 2:23 & LYCKSELE RUSELE 4:20

Välskött skog i Rusele

Tre stycken skogsfastigheter i Rusele med omnejd. Totalt 114,9 ha varav 84 ha produktiv skogsmark. - Totalt virkesförråd ca 8 300 m³sk - Ca 5 400 m³sk Gallringsskog - Ca 2 600 m³sk Slutavverkningsskog - Jakt i Rusele VVO (7 015 ha) - Inga bostadsbyggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksbeskrivning upprättad 2018-09 av David Boström LRF Konsult. Enligt skogsbeskrivning omfattar den produktiva skogsmarken ca 84 ha och ett uppskattat totalt virkesförråd om ca 8 300 m³sk. Varav ca 270 m³sk R2-skog, 5 400 m³sk G1-skog samt 2 600 m³sk S1-, och S2-skog. Ca 75 % av virkesförrådet utgörs av tall.

Skogsvård

Fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande Skifte 4 avdelning 1.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Allmänt

Fastigheterna ligger i och omkring Rusele med omnejd. Det är ca 46 km från Rusele till Lycksele tätort. Det rör sig om tre stycken fastigheter som säljs tillsammans. Se översiktskarta.

Jakt

Fastigheten ingår i Rusele VVO som jagar på ca 7 015 ha. Källa Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa SeSverige.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 230000 kr

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele

Liknande fastigheter