VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Lantidyll i Kågeträsk

Mysigt boende i lantlig miljö, med egen skog. Fastigheten Skellefteå Kågeträsk 4:22 består av tre skiften varav två rena skogsskiften. Jakträttigheter finns.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
10,4 ha
Skogsmark:
7,0 ha
Inägomark:
2,8 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
940 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ KÅGETRÄSK 4:22
Bäckheden 17
93494 Kåge
Utgångspris

480 000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ KÅGETRÄSK 4:22

Lantidyll i Kågeträsk

Mysigt boende i lantlig miljö, med egen skog. Fastigheten Skellefteå Kågeträsk 4:22 består av tre skiften varav två rena skogsskiften. Jakträttigheter finns.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har laserscannats inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 7 ha med ett virkesförråd om totalt ca 940 m3sk varav ca 252 m³ sk ärS1. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bostadshuset

Äldre bostadshus med timrad stomme och plåttak. Bottenplan: Kök, Toalett med separett, Kammare och hall. Övreplan: 2 stycken sovrum. Uppvärmning sker via roslagsspis samt direktvärkande el. Sommarvatten finns draget till diskbänk. I uthuset finns ett duschrum med varmvattenberedare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

EU-Stöd

Innehas av brukaren.

Jakt

Jakträttigheter finns.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter