VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet utan byggnader i Övertorneå

Skogsfastighet på 112 ha och ett virkesförråd på 6176 m3sk. Fastigheten har trevlig åldersfördelning med både yngre växtlig skog och en hel del avverkningsmogen skog. Tre av skiftena ligger runt Övertorneå samhälle varav ett på ön Haapakylänsaari belägen i Torneälven, och ett skifte ligger ca 3 mil norr om Övertorneå vid byn Ylinenjärvi. Har du nog med byggnader att underhålla och är sugen på en skogsinvestering i hjärtat av Tornedalen, då har du chansen här.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
112,1 ha
Skogsmark:
89,6 ha
Skogsimpediment:
20,7 ha
Åkermark:
0,3 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Virkesförråd:
6 698 m³sk
Fastighet:
ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ 15:4

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-28, kl 01:00

Kontakt

bild_Tomas
bild_standard
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
ÖVERTORNEÅ HAAPAKYLÄ 15:4

Skogsfastighet utan byggnader i Övertorneå

Skogsfastighet på 112 ha och ett virkesförråd på 6176 m3sk. Fastigheten har trevlig åldersfördelning med både yngre växtlig skog och en hel del avverkningsmogen skog. Tre av skiftena ligger runt Övertorneå samhälle varav ett på ön Haapakylänsaari belägen i Torneälven, och ett skifte ligger ca 3 mil norr om Övertorneå vid byn Ylinenjärvi. Har du nog med byggnader att underhålla och är sugen på en skogsinvestering i hjärtat av Tornedalen, då har du chansen här.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge under Oktober 2018. På avdelning 1 i skogsbruksplanen står det avverkningsmogen skog, säljaren har dock sålt en avverknigsrätt på det området. Avverkning kommer att ske under vintern 2019, alla pengar från avverkningen tillfaller säljaren som även är ansvarig för och bekostar återbeskogning. På grund av detta har vi angett avdelning 1 som huggningsklass K2 i skogsbruksplanen för att planen skall motsvara det som ni faktiskt köper. Enligt skogsbruksplanen finns det då i skogen 6176 m3sk virke varav 2517 föreslås att slutavverkas under planperioden och 193m3sk föreslås att ta ut i gallring. Boniteten är beräknad till 3,1 m3sk/ha. Åldersfördelningen visar att det främst är slutavverknings och gallringsskog på fastigheten. För mer detaljerad beskrivning av skogen si bifogad skogsbruksplan

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår i Matarengi-Haapakylä Jaktvårdsförening

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 48000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_standard
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter