VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsegendom 358 ha, Strömstad

Skogsfastighet i 4 skiften om ca 358 ha. Belägen mot Håvedalen med gräns mot Norge öster om Strömstad. Omfattar ca 253 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 27 800 m³sk med stor andel i växande åldersklasser 20-50 år. Egen småviltsjakt på b.la vildsvin och del i älglag.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
358,1 ha
Skogsmark:
253,3 ha
Skogsimpediment:
100,5 ha
Åkermark:
2,3 ha
Impediment:
2,0 ha
Fastighet:
Strömstad Nösteröd 2:6
Nösteröd 7
45294 Strömstad
Utgångspris

13 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-11-29, kl 12:00

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Strömstad Nösteröd 2:6

Skogsegendom 358 ha, Strömstad

Skogsfastighet i 4 skiften om ca 358 ha. Belägen mot Håvedalen med gräns mot Norge öster om Strömstad. Omfattar ca 253 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 27 800 m³sk med stor andel i växande åldersklasser 20-50 år. Egen småviltsjakt på b.la vildsvin och del i älglag.

Jakt

Småviltsjakten är skriftligen upplåten tom 2019-06-30. Stor förekomst av både rådjur och vildsvin. Älgjakt i Valex älglag vilket ingår i ett Älgskötselområde. Älglagets normala tilldelning har varit 6 vuxna och 6 kalvar per år.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygd inom Strömstad kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Lantmäteriförrättning

En fastighetsreglering är påväg att avslutas mellan säljarens båda fastigheter Salen 1:12 och Nösteröd 2:6. Förrättningen skall vara registrerad och klar före tillträde kan ske.

Vägar

Fastigheten har del i Vammen vägsamfällighet, årlig kostnad 1650 kr/år och statligt bidrag finns men extra debitering kan debiteras vid behov. Del i Trångkas-Lien Vägsamfällighet, normalt räcker bidrag och ingen årlig debitering till delägarna för vägunderhåll.

Forn-och kulturminnen

Fastigheten berörs av ett flertal registrerade forn- och kulturminnen, belägenhet se bifogad karta.

Höga naturvärden

Ett område där Skogsstyrelsen har klassat till högt naturvärde finns på det södra skiftet, se belägenhet i bifogad karta.

Bohusleden

Vandringsleden Bohusleden går igenom fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1755000 kr

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter