VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Mellansel

Skogsfastighet i Mellansel med fina byggnader. Bostadshus som har vattenburen värme med jordvärme samt vedpanna. Total areal 34 ha. Virkesförråd 4 900 m³sk. Jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
33,7 ha
Skogsmark:
32,7 ha
Skogsimpediment:
0,3 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
4 934 m³sk
Boyta:
130 kvm
Fastighet:
ÖRNSKÖLDSVIK MELLANSEL 3:64, 3:4
Järnvägsgatan 72
89540 Mellansel
Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

1 050 000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå
ÖRNSKÖLDSVIK MELLANSEL 3:64, 3:4

Skogsfastighet i Mellansel

Skogsfastighet i Mellansel med fina byggnader. Bostadshus som har vattenburen värme med jordvärme samt vedpanna. Total areal 34 ha. Virkesförråd 4 900 m³sk. Jakträtt.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppförd i delvis timmerstomme och delvis regelstomme. Tak av betongtegel. Tvåglasfönster. Fiber finns indraget. Jordvärmepump Markus från 1997 men ger inte tillräckligt med värme på vintern utan kompletteras med vedpanna Albin från 1977 och ackumulatortank på 500 liter samt elpatron. Kommunalt vatten och avlopp. Bottenvåning Hall. Liten toa. Stort vardagsrum och matrum med utsikt över Moälven. Kök med många köksskåp. Utgång till altan. Övervåning Hall med garderober. Litet sovrum. Badrum. Stort rum. Två sovrum. Källare Pannrum. Tvättstuga med dusch och bastu. Rum som används som kontor. Oljetank. Jordkällare.

Ladugård

Bra förrådsutrymmen och garage. El finns indraget. Stor öppen övervåning.

Härbre

Fint timmerhärbre. Bottenvåning med litet kök och sovrum. Mycket fin övervåning med matplats.

Äldre hus på gården

Uppförd i delvis timmerstomme och delvis regelstomme. Med eget vatten- och elabonnemang. Idag är vattnet tömt och huset kallställt. Vidbyggt isolerat garage. Bottenvåning Hall. kök. Kammare. Vardagsrum. Badrum. Övervåning Stort rum med kamin. Äldre kök. Sovrum. Skafferi. Liten toa.

Snickarverkstad

Snickarverkstad med tillhörande maskiner som kommer att ingå i försäljningen. Äldre bakugn som inte använts på länge, osäkert om den fungerar. Mindre panna.

Vedbod

Vedbod och förrådsbyggnad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014 av Norra Skogsägarna. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 33 ha med ett virkesförråd på 4 900 m³sk. Tillväxt har uppräknas med fyra år och uppdaterats med de åtgärder som gjorts på fastigheten. Gallring på avdelning 23 och 27 har sålts till Norra skogsägarna. Nettot från gallringen tillfaller säljaren. Avdelning 12 ska markberedas och planteras av Norra skogsägarna. Säljaren betalar denna kostnad. Volymen som ska gallras har räknats bort från skogsbruksplanen så virkesförrådet är efter gallring. Skogstillstånd Fastigheterna Mellansel 3:4 och 3:64 har en totalareal på 33,6 ha varav produktiv skogsmark utgör 32,7 ha. Virkesförrådet är ca 4 900 m³sk och trädslagen har en fördelning med 15 % tall, 56 % gran och 29 % löv. Den uppskattade medelboniteten ligger på 5,0 m³sk/ha och år. Avverkning Alla avdelningar med huggningsklass S2 är avverkningsmogna. Generellt ges avverkningsförslagen med sikte på att ha balans mellan tillväxt och avverkning. Denna fastighet har dock en del äldre granskog som riskerar att förlora i ekonomiskt värde om den överhålls. Därför överskrider avverkningsförslagen tillväxttakten något. Föryngringsavverkning är föreslaget i några avdelningar till en volym av ca 1 500 m³sk. Fastigheten har en del gallringsskog med gallringsbehov, ett uttag är rekommenderat motsvarande ca 500 m³sk. Sammanlagt är avverkningsuttaget på ca 2 000 m³sk. Tillväxten på fastigheten är under samma period beräknad till 1 600 m³sk förutsatt att alla föreslagna åtgärder utförs. Skogsvård Som en följd av föreslagna avverkningar rekommenderas markberedning och plantering för att bäst återbeskoga markerna. Investeringar i röjning är föreslaget på ca 12,3 ha. För att effektivisera framtida gallringar är det vanligt att rekommendera underväxtröjning. Flertalet av avdelningarna som på denna fastighet fått den rekommendationen är nyligen inkomna i huggningsklassen G1 men gagnas fortfarande av att ungskogsröjas, en kombinerad ungskogsröjning och underväxtröjning. Naturvärden Naturvårdsavsättningar är gjorda enligt PEFC-certifieringens bestämmelser. För en certifierad skogsägare innebär det att avdelningar märkt NO inte får röras och avdelningar märkt NS har en rekommenderad naturvårdsinriktad skötsel. Minst 5 % av den produktiva arealen är avsatt. De områden som blivit avsatta som naturvårdsområden är bland annat äldre skogar med mycket död ved och vattendrag samt lövrika områden. Kulturvärden Inga kulturvärden är funna.

Inledning

Fastigheten Mellansel 3:4, 3:64. är en skogsgård belägen i Anundsjö församling, Örnsköldsvik kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 33 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 4 900 m³sk.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägen i Mellansel. Se vår till salu skylt, översiktskarta och skogskartor.

Jakt

Jakten är i dagsläget utarrenderad med ett muntligt avtal. Jaktledare Veine Jonsson telefon 070-626 35 68.

Vägar

Fastigheten ingår i Grönlidvägen. Vägavgift 500 kr/år.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Örnsköldsviks kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 355000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Peter
LRF Konsult Sollefteå
Storgatan 106
881 40 Sollefteå

Liknande fastigheter